Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA
Bendrojo priėmimo rezultatai
LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo stojančiųjų 39 712
Iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2014 m. 21 247
Iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų 261 301
Į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų 158 341
Į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų 102 960
Universitetinių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
socialiniai mokslai 9 242
biomedicinos mokslai 5 152
technologijos mokslai 3 279
humanitariniai mokslai 1 888
fiziniai mokslai 1 872
menai 1 108
Koleginių studijų sričių populiarumas (pirmu pageidavimu)
socialiniai mokslai 5 102
technologijos mokslai 3 673
biomedicinos mokslai 3 255
menai 607
fiziniai mokslai 235
humanitariniai mokslai 137
Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą anksčiau negu 2010 m., kurie pristatė savo brandos atestatą į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų 3 523
Informacija apie stojančiuosius
Informacija apie 2014 m. stojančiuosius
Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) 35 696
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė 35 550
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas 27 782
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas 23 773
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas 11 777
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas 7 768
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė 12 072
Stojamuosius egzaminus į meno srities ir meno pedagogikos studijų programas laikė 1 812
Motyvacijos vertinimą stojimui į pedagogikos studijas laikė 1 118
2010 - 2014 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro 32 039
 Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2014 m. skaičius
Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso  27 041
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf, vnf/st ir tf vietas  14 811
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas  12 230
Priimta į universitetines studijų programas iš viso  15 798
Priimta į universitetines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas  7 997
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas  7 801
Priimta į kolegines studijų programas iš viso  11 243
Priimta į kolegines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas  6 814
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas  4 429
Priimta 2014 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas  18 627
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas  8 405


Minimalūs konkursiniai balai
2014 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas

Eil. Nr.

Studijų srities arba studijų krypčių grupės pavadinimas
Minimalus konkursinis balas
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
vf ir vnf/st vf ir vnf/st
1 Humanitariniai mokslai  6,08 5,68
2 Muzika, meno studijos ir rašytinė kūryba  7,2 -
3 Teatras, kinas ir šokis 8,7 8,64
4 Dizainas ir architektūra 6,68 6,63
5 Dailė, fotografija, medijos  6,58 -
6 Socialiniai mokslai be verslo, teisės, švietimo, socialinių studijų, visuomenės saugumo  5,94 5,29
7 Verslas ir vadyba  5,88 5,52
8 Teisė  6,66 6,22
9 Švietimas ir ugdymas  5,64 5,49
10 Visuomenės saugumas ir socialinės studijos 5,48 2,26
11 Fiziniai mokslai  5,76 4,94
12 Biologija, botanika, genetika, biofizika, biochemija 8,08 7,14
13 Žemės ūkis, miškininkystė, maisto studijos 5,18 4,16
14 Ikiklinikinė veterinarinė medicina, veterinarinė medicina, žemės ūkis ir veterinarija 7,7 7,16
15 Medicina ir sveikata be mitybos, slaugos, visuomenės sveikatos 8,78 8,74
16 Visuomenės sveikata, mityba, slauga 7,64 6,48
17 Sporto ir gyvybės mokslai 5,92 5,92
18 Inžinerija ir maisto technologijos 4,24 3,76
19 Technologijos mokslai  4,04 3,6
 
2014 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į koleginių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas

Eil. Nr.

Studijų srities arba studijų krypčių grupės pavadinimas
Minimalus konkursinis balas
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
vf ir vnf/st vf ir vnf/st
1 Humanitariniai mokslai  4,98 3,88
2 Muzika, teatras ir kinas, šokis  4,87 4,12
3 Dailė, dizainas, fotografija, medijos  6,67 6,38
4 Socialiniai mokslai be verslo, teisės, švietimo ir ugdymo 2,85 2,55
5 Verslas ir vadyba  3,58 3
6 Teisė  4,56 3,28
7 Švietimas ir ugdymas 4,49 4,38
8 Fiziniai mokslai  3,22 1,97
9 Gyvybės mokslai, žemės ūkis ir veterinarija  2,58 2,1
10 Medicina ir sveikata 3,9 3,59
11 Technologijos mokslai  2,3 1,94
Populiariausios studijos

2014 m. populiariausios universitetų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)

Nr. Studijų programa Universitetas Pageidavimų skaičius
1 Medicina LSMU 889
2 Medicina VU 545
3 Odontologija LSMU 458
4 Teisė VU 387
5 Ekonomika VU 337
6 Programų sistemos VU 314
7 Treniravimo sistemos LSU 312
8 Teisė ir muitinės veikla MRU 305
9 Teisė ir ikiteisminis procesas MRU 300
10 Veterinarinė medicina LSMU 292
2014 m. populiariausios kolegijų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)
Nr. Studijų programa Kolegija Pageidavimų skaičius
1 Kosmetologija KK 277
2 Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija VK 260
3 Bendrosios praktikos slauga VK 235
4 Transporto logistika VTDK 229
5 Tarptautinis verslas VK 201
6 Kineziterapija VK 171
7 Grožio terapija KVK 167
8 Miško ūkis KMAIK 164
9 Bendrosios praktikos slauga KK 162
10 Jūrų laivavedyba LAJM 162

Atgal