Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA
Bendrojo priėmimo rezultatai

2016 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) buvo pateiktas 30 931 prašymas (2015 m. – 32 568). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus, taip pat švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 29 114 asmenų (2015 m. – 32 571), iš jų 16 375 – šių metų abiturientai (2015 m. – 19 600). Per tris etapus vykusius konkursus įveikė ir studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 23 468 stojantieji (2015 m. – 26 005), iš jų 14 832 – šių metų abiturientai (2015 m. – 17 369). 235 asmenys pasirašė po dvi studijų sutartis, todėl galiojančių studijų sutarčių – 23 703.

60 proc. stojančiųjų (2015 m. – 60,2 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 40 proc. (2015 m. – 39,8 proc.) – kolegijų.

98,9 proc. studijuosiančių universitetuose konkursinis balas viršija 2 balus (2015 m. – 96,3 proc.), 90,1 proc.– 3 balus (2015 m. – 87,9 proc.). Kolegijų sektoriuje 2 balus viršija 80,3 proc. (2015 m. – 78,2 proc.), 3 balus – 54,7 proc. (2015 m. – 54 proc.) įstojusiųjų.

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,73. Aukščiausią vidutinį konkursinį balą šiemet turi priimtieji į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą, Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Valstybės nefinansuojamose vietose studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 4,48, jis aukščiausias Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Vilniaus universitete.

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 3,93, o nefinansuojamose – 2,70. Aukščiausią balų vidurkį turi įstojusieji į valstybės finansuojamas vietas Vilniaus dizaino, Šv. Ignaco Lojolos ir Vilniaus verslo kolegijose. Aukščiausias už studijas mokėsiančių studentų balų vidurkis – Vilniaus dizaino, Vilniaus ir Kauno kolegijose.

Iš pakviestųjų studijuoti universitetuose 13 294 sutartis sudarė 13 154 asmenys (2015 m. – 14 482). Daugiausia jų priimta į Kauno technologijos universiteto studijų programą Programų sistemos. Iš pakviestųjų studijuoti kolegijose mokslus rudenį pradės 10 362 studentai (2015 m. – 11 274), kurie pasirašė 10 408 sutartis. Kolegijose populiariausiųjų studijų programų sąrašo viršuje Kauno technikos kolegijos studijų programa Automobilių techninis eksploatavimas.

Į aukščiausiu prioritetu nurodytą pageidavimą įstojo ir pasirašė studijų sutartis 61,9 proc. studentų (2015 m. – 54,5 proc.): 63,4 proc. –  universitetuose (2015 m. – 55,6 proc.), 60,1 proc. – kolegijose (2015 m. – 53,1 proc.).

Sutartis studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pasirašė 13 914 asmenų, tai yra 2,6 proc. mažiau negu pernai (2015 m. – 14 289), valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 16,7 proc. mažiau – 9 286 asmenys (2015 m. – 11 153).

Šiemet valstybė skyrė 592 tikslinio finansavimo vietas (2015 m. – 518). Sutartis pasirašė 418 jaunuolių (2015 m. – 442): universitetuose – 367 (2015 m. – 423), kolegijose – 51 (2015 m. – 19).

Šiemet tiek universitetuose, tiek kolegijose socialinius mokslus rinkosi panaši dalis stojančiųjų: universitetuose – 37 proc., kolegijose – 38 proc. Nors universitetuose pagal pirmąjį prioritetą biomedicinos mokslai yra gerokai populiaresni už technologijos mokslus, kolegijose šias dvi mokslų sritis renkasi panašus stojančiųjų skaičius: universitetuose biomedicinos mokslus renkasi apie 23 proc., o technologijos – apie 15 proc., kolegijose – po 27 proc. Kolegijose stojantieji taip pat dažniau renkasi menus (4 proc.) nei fizinius (3 proc.) ar humanitarinius (1 proc.) mokslus. Universitetuose už menus (5 proc.) populiaresni fiziniai (11 proc.) ir humanitariniai (8 proc.) mokslai.

Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet populiariausiųjų studijų programų trejetuke išlieka medicina ir teisė, tačiau pirmąją poziciją užima Kauno technologijų universiteto studijų programa Programų sistemos, surinkusi gerokai daugiau studentų nei pernai. Analogiška studijų programa pritraukė daugiau studentų ir į Vilniaus universitetą. Ekonomikos studijų programoje, kuri pernai populiariausiųjų dešimtuke užėmė antrąją vietą, šiemet studijuos beveik ketvirtadaliu mažiau įstojusiųjų. Teisė ir muitinės veikla bei Teisė ir ikiteisminis procesas, pernai buvusios vienos iš daugiausiai studentų surinkusių studijų programų, šiemet užleido pozicijas Veterinarinei medicinai.

Palyginti su praėjusiais metais, kolegijose išaugo priimtųjų į Tarptautinio verslo ir Bendrosios praktikos slaugos studijų programas skaičius. Priimtųjų skaičius į automobilių techninį eksploatavimą Kauno technikos kolegijoje išliko panašus, tad nuo praėjusių metų išlieka dešimtuko, pagal priimtųjų kolegijose skaičių, viršuje. Nebematyti pernai trejetuke pagal priimtųjų skaičių atsidūrusios miško ūkio studijų programos taip pat nemažai studentų surinkusios statybos studijų programos, kurios šiemet užleido pozicijas estetinės kosmetologijos ir kompiuterinių tinklų administravimo studijų programoms.

Šių metų priėmime dalyvavo 1 500 asmenų (2015 m. – 1 677), turinčių bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą, iš jų 1 290 (2015 m. – 1 459) sudarė studijų sutartis.

Šiemet studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose siekė 182 išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečiai bei užsienyje vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys (pernai – 175). Konkursus laimėjo ir sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudarė 103 asmenys (pernai – 105). Daugiausia jų, kaip ir pernai, atvyko iš Lenkijos, D. Britanijos, Rusijos, Airijos, JAV, Baltarusijos ir Norvegijos. Didžioji dalis išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių rinkosi medicinos, ekonomikos ir programų sistemų studijų programas.

2016 m. stojantiesiems pasiūlytos 837 studijų programos (2015 m. – 850), iš jų 61 – naujos (2015 m. – 39). Dėl per mažo pasirinkusiųjų skaičiaus priėmimas nutrauktas į 77 studijų programas (2015 m. – 71), įskaitant 12 naujų programų. Į naujas programas studijuoti pakviesti 1 166 asmenys (2015 m. – 619).
 
Su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius

Aukštoji mokykla

Sutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų ir tikslinio finansavimo vietų (vf+vnf/st+tf) skaičius Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičius Visų pasirašytų sutarčių (vf+vnf/st+tf+vnf) skaičius
2016 m. 2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 2015 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 243 262 313 448 556 710
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 18 10 18 10
Europos humanitarinis universitetas 0 0 9 6 9 6
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 53 63 0 0 53 63
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 107 64 101 132 208 196
Kauno technologijos universitetas 1 546 1 462 407 438 1 953 1 900
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 2 3 37 53 39 56
Klaipėdos universitetas 189 203 377 449 566 652
LCC tarptautinis universitetas 8 4 0 0 8 4
Lietuvos edukologijos universitetas 227 291 250 265 477 556
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 136 150 37 24 173 174
Lietuvos sporto universitetas 88 102 299 378 387 480
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 413 453 679 662 1 092 1 115
Mykolo Romerio universitetas 174 198 663 1194 837 1 392
Šiaulių universitetas 111 112 106 135 217 247
Vilniaus dailės akademija 233 241 67 61 300 302
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 309 1 199 625 741 1 934 1 940
Vilniaus universitetas 2 363 2443 1 010 1 147 3 373 3 590
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla - 2 - 37 - 39
Vytauto Didžiojo universitetas 512 524 582 720 1 094 1 244
Iš viso universitetuose 7 714 7 776 5 580 6 900 13 294 14 676
Kolegijos
Alytaus kolegija 131 125 92 66 227 191
Kauno kolegija 1 428 1458 625 723 2 053 2 181
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 226 239 35 54 261 293
Kauno technikos kolegija 493 413 127 198 620 611
Klaipėdos valstybinė kolegija 623 668 345 419 968 1 087
Kolpingo kolegija 0 24 36 40 36 64
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 208 242 53 111 261 353
Lietuvos verslo kolegija 26 18 76 85 102 103
Marijampolės kolegija 111 153 67 118 178 271
Panevėžio kolegija 178 228 128 172 306 400
Socialinių mokslų kolegija 134 140 531 468 665 608
Šiaulių valstybinė kolegija 354 405 166 206 520 611
Šiaurės Lietuvos kolegija 8 3 31 26 39 29
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 44 25 105 131 149 156
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 20 24 87 89 107 113
Utenos kolegija 215 202 208 235 423 437
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 1 1 15 24 16 25
Vilniaus dizaino kolegija 35 36 54 49 89 85
Vilniaus kolegija 1 742 1 713 660 606 2402 2 319
Vilniaus kooperacijos kolegija 15 55 36 34 51 89
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 616 687 234 365 850 1052
Vilniaus verslo kolegija 11 27 78 132 89 159
Žemaitijos kolegija - 69 - 23 - 92
Iš viso kolegijose 6 619 6 955 3 789 4 374 10 408 11 329
IŠ VISO 14 333 14 731 9 369 11 274 23 702 26 005

 
Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokykla

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas
vf+vnf/st+tf vnf*
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 4,46 2,79
Balstogės universiteto filialas Vilniuje - 28,00
Europos humanitarinis universitetas - 2,46
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 5,11 -
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 8,20 4,70
Kauno technologijos universitetas 6,38 3,82
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 7,83 3,79
Klaipėdos universitetas 6,26 3,56
LCC tarptautinis universitetas 7,07 -
Lietuvos edukologijos universitetas 6,88 4,22
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 8,07 6,14
Lietuvos sporto universitetas 6,71 3,82
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 7,89 6,61
Mykolo Romerio universitetas 5,42 3,54
Šiaulių universitetas 5,58 3,54
Vilniaus dailės akademija 6,90 4,99
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 5,98 3,91
Vilniaus universitetas 7,53 5,13
Vytauto Didžiojo universitetas 6,35 4,31
Iš viso universitetuose 6,73 4,48
Kolegijos
Alytaus kolegija 4,19 2,21
Kauno kolegija 4,29 3,01
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 2,95 2,35
Kauno technikos kolegija 3,10 2,17
Klaipėdos valstybinė kolegija 3,58 2,67
Kolpingo kolegija - 1,92
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 3,29 2,14
Lietuvos verslo kolegija 4,21 2,47
Marijampolės kolegija 3,00 2,29
Panevėžio kolegija 3,93 2,41
Socialinių mokslų kolegija 4,48 2,36
Šiaulių valstybinė kolegija 3,50 2,37
Šiaurės Lietuvos kolegija 3,87 2,64
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 6,04 2,97
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 4,98 2,32
Utenos kolegija 3,90 2,57
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 3,90 1,81
Vilniaus dizaino kolegija 7,83 6,00
Vilniaus kolegija 4,25 3,05
Vilniaus kooperacijos kolegija 3,57 2,92
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 3,62 2,63
Vilniaus verslo kolegija 5,48 2,35
Iš viso kolegijose 3,93 2,70

* – vnf vietų konkursinis balas apskaičiuojamas pagal aukštosios mokyklos taisykles
 

Informacija apie stojančiuosius

Informacija apie 2016 m. stojančiuosius

Užregistruotų prašymų (skirtingų asmenų pateikusių pageidavimus) 30 931
Pagrindinio priėmimo metu pageidavimus pateikė 29 767
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo universitetines programas 22 507
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo kolegines programas 19 865
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik universitetines programas 11 066
Pagrindinio priėmimo metu paminėjo tik kolegines programas 8 424
Papildomo priėmimo metu pageidavimus pateikė 5 041
Stojamuosius egzaminus į meno srities ir meno pedagogikos studijų programas laikė 1 828
Motyvacijos vertinimą stojimui į pedagogikos studijas laikė 882
2010 - 2016 m. brandos atestatus gavusių stojančiųjų duomenų gavimas tiesiogiai iš Švietimo informacinių technologijų centro 28 550

 
Priimtųjų į aukštąsias mokyklas 2016 m. skaičius

Priimta į aukštąsias mokyklas iš viso  23 468
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vf, vnf/st ir tf vietas  14 333
Priimta į aukštąsias mokyklas, į vnf vietas  9 369
Priimta į universitetines studijų programas iš viso  13 294
Priimta į universitetines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas  7 714
Priimta į universitetines studijų programas, į vnf vietas  5 580
Priimta į kolegines studijų programas iš viso  10 408
Priimta į kolegines studijų programas, į vf, vnf/st ir tf vietas  6 619
Priimta į kolegines studijų programas, į vnf vietas  3 789
Priimta 2016 m. baigusių vidurinio lavinimo mokyklas  14 832
Priimta ankstesniais metais baigusių vidurinio lavinimo mokyklas  8 636

 


 

Minimalūs konkursiniai balai

2016 m. minimalūs pagrindinio ir papildomo priėmimo konkursiniai balai į universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas
 

Kodas

Krypčių grupės pavadinimas

Minimalūs balai
Pagrindinio priėmimo Papildomo priėmimo
I etapo II etapo
vf + vnf/st vf + vnf/st
Universitetinių studijų  
1.1 humanitarinių mokslų studijų sritis 5,46 5,22 5,22
1.2 menų studijų srities muzikos, meno studijų ir rašytinės kūrybos krypčių grupė 7,62 - -
1.3 menų studijų srities teatro ir kino, šokio krypčių grupė 7,8 - -
1.4 menų studijų srities dizaino ir architektūros krypčių grupė 6,38 - -

1.5
menų studijų srities dailės, fotografijos ir medijų krypčių grupė 6,27 6,26 -

1.6

socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes, socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptis)

5,86

5,6

5,88

1.7 verslo ir vadybos krypčių grupė 6,4 5,66 6,86
1.8 teisės krypčių grupė 6,28 5,66 7,95
1.9 švietimo ir ugdymo krypčių grupė 6,14 5,7 7,4
1.10 socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptys 2,92 2,14 3,36

1.11

fizinių mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptis)

5

4,82

4,94

1.12

informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptys

4,34

3,74

5,88

1.13

biologijos, botanikos, zoologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypčių grupė

7,82

7,7

7,34

1.14 žemės ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupė 3,68 2,08 5,08

1.15
ikiklinikinės veterinarinės medicinos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupė
7,24

7,1

7,1

1.16

medicinos ir sveikatos krypčių grupė (išskyrus visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos kryptis)

8,92

8,9

8,9


1.17
visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos krypčių grupė
7,28

7,62

7,04
1.18 sporto ir gyvybės mokslų krypčių grupė 5,68 5,58 7,86

1.19

informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos krypčių grupė

4,2

3,97

4,32

1.20

technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos kryptis)

3,74

3,5

3,82

Koleginių studijų  
2.1 humanitarinių mokslų studijų sritis 3,88 2,36 3,32
2.2 menų studijų srities muzikos, rašytinės kūrybos, teatro ir kino, šokio krypčių grupė 5,5 2,23 -
2.3 menų studijų srities dailės, dizaino, fotografijos ir medijų, meno studijų krypčių grupė 6,43 6,4 6,27

2.4
socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes)
1,62

1,22

1,88
2.5 verslo ir vadybos krypčių grupė 3,32 2,98 4,06
2.6 teisės krypčių grupė 3,57 3,31 4,78
2.7 švietimo ir ugdymo krypčių grupė 2,63 1,56 2,66
2.8 fizinių mokslų studijų sritis 1,38 1,58 1,52
2.9 biomedicinos mokslų studijų sritis (išskyrus medicinos ir sveikatos krypčių grupę) 1,2 1,41 1,23
2.10 biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos krypčių grupė 3,41 3,22 3,82
2.11 technologijos mokslų studijų sritis 1,32 1,2 1,39

 
 

Populiariausios studijos

2016 m. populiariausios universitetų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)

Nr. Universitetas Studijų programa Pageidavimų skaičius
1 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 679
2 Vilniaus universitetas Medicina 504
3 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 378
4 Vilniaus universitetas Programų sistemos 375
5 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Odontologija 366
6 Vilniaus universitetas Teisė 268
7 Lietuvos sporto universitetas Treniravimo sistemos 235
8-9 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 234
8-9 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 234
10 Vilniaus universitetas Ekonomika 233

 
2016 m. populiariausios kolegijų studijų programos tarp stojančiųjų (pirmu pageidavimu)

Nr. Kolegija Studijų programa Pageidavimų skaičius
1 Kauno kolegija Logistika 255
2 Kauno kolegija Kosmetologija 246
3 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 225
4 Vilniaus kolegija Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 217
5 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 196
6 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 166
7 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 164
8 Vilniaus kolegija Programų sistemos 157
9 Vilniaus kolegija Kineziterapija 156
10 Kauno kolegija Burnos higiena 148

 


Atgal