Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA

Studijų stipendija

► Ar aš galiu pretenduoti gauti studijų stipendiją, stodamas į valstybinę aukštąją mokyklą?

Studijų stipendiją gali gauti stojantieji, per LAMA BPO informacinę sistemą pasirinkę valstybės nefinansuojamą studijų vietą, siekiant gauti studijų stipendiją (vnf/st). Šie stojantieji turi turėti brandos atestatą ir būti surinkę pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą aukščiausius konkursinius balus.
 

► Kodėl turėčiau rinktis valstybinėje aukštojoje mokykloje valstybės finansuojamą vietą, o ne studijų stipendiją?

Stojantieji, pretenduojantys tiek į valstybės finansuojamą vietą, tiek siekiantys gauti studijų stipendiją, yra atrenkami pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą.
Tuomet,  kai stojančiųjų konkursinis balas vienodas, stojant  į tos pačios studijų srities studijų programas, pirmenybė teikiama į valstybės finansuojamą studijų vietą pretendavusiam asmeniui.
Įstojusiems į valstybinių aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų programas, aukštosioms mokykloms kas vienerius metus ar semestrą peržiūrint studentų rezultatus, studentas netenka valstybės finansavimo, jei jo vidurkis yra daugiau kaip 20 procentų žemesnis už bendrą kurso vidurkį. Gaunantysis studijų stipendiją netenka finansavimo, kai jo studijų vidurkis yra žemesnis už kurso vidurkį.
 

► Jau studijuoju valstybės finansuojamoje vietoje. Ar galiu dar gauti ir studijų stipendiją?

Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:
  • priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;
  • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją;
  • neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos (už tuos studijų laikotarpius, už kuriuos gavo studijų stipendiją) pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį.
Atgal