Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA

Valstybės finansuojamos ir nefinansuojamos studijų vietos

► Kiek man reikia būti išlaikius valstybinių brandos egzaminų, kad galėčiau pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą aukštojoje mokykloje?

Stojantiesiems, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (remiantis švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-974).
 

► Jau studijuoju valstybės finansuojamoje vietoje. Ar galiu pretenduoti į kitą valstybės finansuojamą vietą?

Pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti neturi teisės:
    • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų
      programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės
      biudžeto lėšomis;

   • asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį
     suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas,
     jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės
     biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas).

 

► Ar norinčiajam studijuoti už savo lėšas reikia dalyvauti bendrajame priėmime? Ar toks asmuo yra priimamas be konkurso?

Bendrajame priėmime rekomenduojame dalyvauti visiems, siekiantiems aukštojo mokslo. Konkursinės eilės yra sudaromos tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas. Daugiau informacijos apie priėmimą į mokamas vietas gali suteikti dominanti aukštoji mokykla.
 

► Kuris stojantysis gaus valstybės finansuojamą vietą, jeigu jo pirmu pageidavimu nurodytos studijų programos, pavyzdžiui, ekonomikos, konkursinis balas yra prastesnis negu kito stojančiojo, kuris tą pačią studijų programą įrašė trečiu pageidavimu?


Programų išdėstymo eiliškumas yra svarbus tik pačiam stojančiajam. Jeigu antrajam stojančiajam prireiks pasinaudoti trečiuoju pageidavimu, jie abu bus lyginami tik pagal konkursinį balą.
 

► Jei patenku į mokamą vietą, kada reikia sumokėti įmoką už studijas? Ką daryti, jeigu noriu imti paskolą?

Aukštosios mokyklos gali prašyti sumokėti už studijas prieš prasidedant mokslo metams, bet paprastai tą padaryti reikalaujama per pirmąsias dvi studijų savaites. Kai kurios mokyklos leidžia sumokėti dalimis.
Valstybė yra įsipareigojusi sudaryti galimybę paimti valstybės remiamą paskolą studijoms rugsėjo pradžioje. Aukštosiose mokyklose įprasta, kad paskolos tvarkymo laikotarpiu mokestis už studijas nukeliamas iki tam tikro laiko.

 

► Anksčiau studijavau aukštojoje mokykloje, bet studijų nebaigiau. Norėčiau vėl stoti į aukštąją mokyklą. Ar aš galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Jeigu Jūs dar neturite aukštojo išsilavinimo, įgyto valstybės lėšomis, ir nesate baigęs daugiau kaip pusės studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis, tuomet galite pretenduoti gauti valstybės finansavimą. Tačiau, jeigu baigėte daugiau negu pusę studijų programos kreditų valstybės lėšomis, Jūs galite pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą (žr. LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį).
 
Atgal