Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA

Prašymų pildymas ir dokumentų pateikimas

► Ką daryti, jeigu praradau LAMA BPO informacinės sitemos vartotojo numerį ir/arba slaptažodį?
Pamiršus savo prisijungimo duomenis, reikia užpildyti prašymo formą, ją pasirašyti ir atsiųsti kartu su asmens dokumento kopija faksu (8 37)  32 08 37 arba nuskenuotą el. paštu info@lamabpo.lt.
 

► Jeigu stojantysis mokyklą baigė 2010 m. arba vėliau, ar reikia savo išsilavinimo dokumentus pristatyti į LAMA BPO punktą?

Baigusieji mokyklą 2010 ir vėlesniais metais, brandos atestatų duomenis turi įkelti patys į LAMA BPO informacinę sistemą iš valstybinių duomenų bazių, skiltyje „Atestatas ir pažymos“ paspausdami mygtuką „Įkelti/atnaujinti“, kai jau turės išduotą brandos atestatą.

Į LAMA BPO punktą iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos dokumentus turi pristatyti stojantieji:
    •  išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pageidaujantys, kad jo rezultatai būtų
       įskaičiuojami į konkursinį balą,

    • baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą,
    išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, kurie ne mažiau kaip trejus
      metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne
      ankstesnėje kaip devintoje (gimnazijos pirmoje) klasėje.

► Jeigu po vidurinės mokyklos baigimo stojantysis 2010 m. arba vėliau laikė papildomai arba perlaikė brandos egzaminą, ar reikia pažymą apie laikytą arba perlaikytą egzaminą pristatyti į LAMA BPO punktą?


Ne. Laikiusieji arba perlaikiusieji 2010 ir vėlesniais metais brandos egzaminus, duomenis turi įkelti patys į LAMA BPO informacinę sistemą iš valstybinių duomenų bazių, skiltyje „Atestatas ir pažymos“ paspausdami mygtuką „Įkelti/atnaujinti“, kai jau turės išduotą pažymą.
 

► Jeigu mokyklą baigiau ankstesniais nei 2010 m., kaip galiu įregistruoti prašymą ir kaip pateikti brandos atestato rezultatus?

Jeigu mokyklą baigėte ankstesniais negu 2010 m., Jums reikia registruotis internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje, o po to pristatyti savo dokumentus į artimiausią LAMA BPO punktą iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos.
 

► Mokyklą baigiau anksčiau nei 2010 m. Šiuo metu esu išvykęs į užsienį. Ar gali mano išsilavinimo dokumentus iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos į LAMA BPO punktą pristatyti mano įgaliotas asmuo? Ar įgaliojimas privalo būti patvirtintas notaro?


Taip, stojančiųjų dokumentus gali įregistruoti įgaliotieji asmenys (įgaliojimui notaro patvirtinimas nebūtinas).
 

► Kokius dokumentus reikia su savimi turėti, pristatant juos į LAMA BPO punktą?

Su savimi reikia turėti:
  • asmens tapatybės kortelę arba pasą (privaloma);
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus (privaloma);
  • pažymas apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus, pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
  • diplomą ir jo priedėlį, jeigu baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla;
  • Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvoje įgytą išsilavinimą, pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
  • Vilniaus universiteto pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
  • visus kitus papildomą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro nuorašą;
  • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikatą.

► Jeigu mokyklą baigiau ne Lietuvoje, ar galiu registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Taip, tačiau, užsiregistravus LAMA BPO informacinėje sistemoje, į artimiausią LAMA BPO punktą iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos reikia pristatyti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) patvirtintus vidurinės mokyklos baigimo bei kitus reikiamus dokumentus.
 
Atgal