Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.
Parašykite mums info@lamabpo.lt
Tel.(8-37)320728
I-V nuo 8:00 iki 17:00
Užklausos forma
PAGALBA

LAMA BPO tikslas ir istorija

LAMA BPO tikslas – padėti įstoti į aukštąją mokyklą, pasiekti didžiausio objektyvumo į studijų programas atrenkant geriausiai joms pasirengusius stojančiuosius, panaikinti vienintelio galimo pasirinkimo keliamą riziką, palikti laiko pailsėti prieš studijas, supaprastinti priėmimo tvarką, suteikiant galimybę tuo pačiu metu pretenduoti į kelias aukštąsias mokyklas.

1998 m. Lietuvoje įkūrus Nacionalinį egzaminų centrą ir įdiegus valstybinių brandos egzaminų sistemą Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Vilniaus universitetas (VU) pirmieji pradėjo vykdyti bendrąjį priėmimą.
1999 m. bendrojo priėmimo pranašumus galėjo įvertinti stojantieji į šias aukštąsias mokyklas, nes vienu prašymu jie galėjo pareikšti norą dalyvauti priėmimo konkursuose į 20 skirtingų studijų programų.
2000 m. prie šios sistemos prisijungė Kauno medicinos universitetas (KMU, šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU), Šiaulių universitetas (ŠU) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU).
2001 m. prisijungė Lietuvos veterinarijos akademija (šiuo metu įsijungusi į LSMU) ir Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU, šiuo metu Aleksandro Stulginskio universitetas, ASU). Tada bendrojo priėmimo sistema pasinaudojo beveik 19 tūkst. abiturientų.
2001 m. liepos 12 d. visos šios aukštosios mokyklos susijungė į Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
2002 m. dar šešios Lietuvos aukštosios mokyklos: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA), Lietuvos kūno kultūros akademija (LKKA, šiuo metu Lietuvos sporto universitetas, LSU), Lietuvos muzikos akademija (LMA, šiuo metu Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA), Vilniaus dailės akademija (VDA), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM, šiuo metu ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas), dalyvavo bendrajame priėmime. Šia jau trylikos Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo sistema 2002 m. pasinaudojo beveik 24 tūkst. abiturientų, t. y. daugiau kaip du trečdaliai visų dalyvavusiųjų priėmimo į universitetus konkursuose.
2003 m. bendrajame priėmime dalyvavo jau šešiolika Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų – debiutavo Klaipėdos universitetas (KU), Lietuvos teisės universitetas (LTU, šiuo metu Mykolo Romerio universitetas, MRU) ir Vilniaus pedagoginis universitetas (VPU, šiuo metu Lietuvos edukologijos universitetas, LEU).
2005 m. į asociaciją buvo priimta Vilniaus kolegija (VK).
2007 m. į bendrąjį priėmimą įsijungė Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) bei Vilniaus teisės ir verslo kolegija (VTVK, šiuo metu Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, TTVAM).
2009 m. prasidėjus mokslo ir studijų reformai, LAMA BPO gavo švietimo ir mokslo ministro įgaliojimą vykdyti bendrąjį priėmimą į visas šalies aukštąsias mokyklas ir konkurso tvarka (remiantis geriausiųjų eilės sudarymo principu) nustatyti, kuriems stojantiesiems tenka valstybės finansuojamos vietos. LAMA BPO per bendrąjį priėmimą taip pat padeda mokykloms priimti didžiąją dalį valstybės nefinansuojamų vietų studentų.
2010 m. bendrasis priėmimas Europos struktūrinių fondų paramos dėka buvo perkeltas į elektroninę erdvę. Nuo šiol stojančiųjų prašymai studijuoti pateikiami tik internetu.
2010-2011m. baigusiųjų mokyklą atestatų duomenys bendrajam priėmimui pateikiami iš valstybinių duomenų bazių. Visa tai palengvina ir atpigina bendrojo priėmimo procesą stojančiajam.
2011 m. Kaune pradėjo veikti LAMA BPO centrinė būstinė, kurioje dirba konsultantai, programuotojai, tvarkomi ir saugomi bendrojo priėmimo duomenys.
2012 m. bendrajame priėmime dalyvavo 21 universitetas ir 24 kolegijos.

 

Atgal