Rugsėjo mėn. į profesinio mokymo įstaigas atėjo dar 1,4 tūkst. mokinių

Rugsėjo mėn. į profesinio mokymo įstaigas atėjo dar 1,4 tūkst. mokinių

2022-09-30

Pasibaigus pagrindiniam ir papildomam priėmimui į profesinio mokymo įstaigas, per kuriuos vasarą buvo priimti 19 447 mokiniai, rugsėjo – lapkričio mėn. vyksta priėmimas į atsilaisvinusias ar dar neužimtas mokymo vietas. Jau baigėsi du etapai, kurių metu užimti laisvas vietas profesinio mokymo įstaigose pakviesta 1 790 mokinių, iš jų mokymo sutartis sudarė per 1,4 tūkst. mokinių.

Pasibaigus pirmiesiems dviem rudens etapams 1 693 asmenys gavo kvietimus mokytis pagal profesinio mokymo programas valstybės finansuojamose vietose, 97 – valstybės nefinansuojamose vietose. Mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis dėl valstybės finansuojamų vietų sudarė 1 413 mokiniai, 26 – dėl valstybės nefinansuojamų vietų.

Mokytis pakviesti ir 521 gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokiniai, kurie profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Sutartis sudarė 488 mokiniai (vasarą tokias sutartis sudarė 799 mokiniai).

Nuo spalio 3 d. prasidės trečiasis rudens priėmimo etapas, prašymus stojantieji galės teikti iki spalio 9 d. Kvietimai bus siunčiami spalio 11 d., sutartys bus pasirašomos spalio 12 d. Laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų užpildymas vykstant mokymosi procesui baigsis lapkričio 30 d. (žr. lentelę).

 

LAMA BPO tvarkaraštis

Datos

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2022-10-03 – 2022-10-09

2022-10-17 – 2022-10-23

2022-10-31 – 2022-11-06

2022-11-14 – 2022-11-20

Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas

2022-10-03– 2022-10-10

2022-10-17 – 2022-10-24

2022-10-31 – 2022-11-07

2022-11-14 – 2022-11-21

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022-10-11

2022-10-25

2022-11-08

2022-11-22

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2022-10-12

2022-10-26

2022-11-09

2022-11-23

Profesinio mokymo įstaigos bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pažymi programas

2022-10-13– 2022-10-14

2022-10-27 – 2022-10-28

2022-11-10 – 2022-11-11

Informacija apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas teikiama LAMA BPO tinklalapyje: lamabpo.lt/profesinis-mokymas

 

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) 

El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.