3,4 tūkst. mokinių kviečiami sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

3,4 tūkst. mokinių kviečiami sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

2022-08-29

Pasibaigus papildomo priėmimo prašymų teikimui dar 3 434 asmenys kviečiami mokytis profesinio mokymo įstaigose (2021 m. – 4 098):
2 662 vidurinį išsilavinimą įgiję (2021 m. – 3 217) ir 772 – jo dar neturintys moksleiviai (2021 m. – 881). Iš jų 3 291 asmuo gaus valstybės finansavimą (2021 m. – 3 934).

Mokytis kviečiami ir 150 gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių (2021 m. – 171). Jie dominančios profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), kvietimai išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Rugpjūčio 29–30 d. mokiniai mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis gali sudaryti elektroniniu būdu arba atvykdami į įstaigą. Profesinio mokymo įstaigos, priimančios daugiau nei 300 mokinių, sutartis gali sudaryti ir rugpjūčio 31 d.

Sutartį sudarantis asmuo turi profesinio mokymo įstaigai pateikti savo prašyme deklaruotus ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nurodytus dokumentus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ee80e5923c0411e79f4996496b137f39/asr).

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas pateikiama LAMA BPO tinklalapyje: lamabpo.lt/profesinis-mokymas

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) 

El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.