Aktuali informacija studentams su negalia apie jiems priklausančias finansines išmokas

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2022-05-17

Siekiant pagerinti asmenų su negalia aukštojo mokslo paslaugų prieinamumui, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NRD) ir Valstybinis studijų fondas (VSF) studentams su negalia teikia įvairaus pobūdžio finansinę pagalbą.

Kokios paramos rūšys teikiamos:

  • Išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti
  • Išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti
  • Tikslinės išmokos
  • Socialinės stipendijos
  • Atleidimas nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo
  • Atleidimas nuo studijų kainos grąžinimo

Dėl paramos, priklausomai nuo jos rūšies, prašymą reikia teikti Neįgaliųjų reikalų departamentui (NRD) arba Valstybiniam studijų fondui (VSF). Išsamią informaciją apie neįgaliems studentams skiriamą paramą, jos rūšis, kas gali gauti ir kas negali gauti paramos, kaip pateikti prašymą, rasite čia: https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/05/Paramos-studentams-turintiems-negalia-rusys-ir-salygos.pdf