Kęstutis Petrikonis

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorius studijoms

Inga Žalėnienė

Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo prorektorė

Remigijus Bubnys

Šiaulių universiteto studijų prorektorius

Eglė Ganda Bogdanienė

Vilniaus dailės akademijos prorektorė studijoms

Romualdas Kliukas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų prorektorius

Kęstutis Šidlauskas

Vytauto didžiojo universiteto studijų prorektorius

Valdas Jaskūnas

Vilniaus universiteto studijų prorektorius

Žymantė Jankauskienė

Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai

Gintautas Šiškus

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos  direktorius

Laima Taparauskienė

Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorė

Viltė Auruškevičienė

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studijų prorektorė

Leta Dromantienė

Klaipėdos universiteto studijų prorektorė

Rasa Matonienė

Lietuvos edukologijos universiteto l.e.p. studijų prorektorė

Jūratė Novagrockienė

Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorė mokslui ir studijoms

Jūratė Požerienė

Lietuvos sporto universiteto studijų l.e.p. prorektorė

Vida Umbrasienė

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų prorektorė

Kristina Ukvalbergienė

Kauno technologijos universiteto l.e.p studijų prorektorė