Skip to main content

Autorius: admin

Patvirtintas detalizuotas švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl asmenų, 2023 metais stojančių į trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas, centralizuoto priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo tvarkos aprašas

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento 2023 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 23-07 patvirtintas „Detalizuotas švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl asmenų, 2023 metais stojančių į trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas, centralizuoto priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“, kuris nustato LAMA BPO 2023 m. vykdomo centralizuoto priėmimo į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas dalyvių veiksmus.

Daugiau informacijos: https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2023/04/2023-m.-LAMA-BPO-vykdomo-centralizuoto-priemimo-tvarkos-aprasas.pdf

Išankstinėje menų  stojamųjų egzaminų sesijoje egzaminus išlaikė 126 pretendentai

Dalyvauti išankstinėje stojamųjų egzaminų sesijoje į menų, menų pedagogikos ir specialiosios pedagogikos studijų programas kovo 13–31 d. užsiregistravo 146 asmenys, planuojantys šią vasarą stoti į aukštąsias mokyklas. 16 iš jų pasirinko laikyti daugiau negu po vieną egzaminą. Teigiamą įvertinimą gavo 126 egzaminuotieji, iš jų 8 išlaikė po du egzaminus, 3 – po tris. Egzaminus išlaikę asmenys bendrojo priėmimo metu galės pretenduoti į pasirinktas menų studijų programas.

Šiemet išankstiniai stojamieji egzaminai vyko į visas Vilniaus dailės akademijos (VDA) menų studijų programas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) menų ir meno pedagogikos bei specialiosios pedagogikos (logopedijos) programas, taip pat į Vilniaus universiteto (VU) Šiauliuose vykdomą muzikos pedagogikos studijų programą ir į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) vykdomą šokio krypties studijų programą. Pirmą kartą išankstinėje stojamųjų egzaminų sesijoje stojamieji egzaminai vyko į Vilniaus kolegijos (VK) populiariosios muzikos, muzikinio teatro, šokio pedagogikos studijų programas. Stojamųjų egzaminų rezultatus stojantieji sužinojo prisijungę prie savo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Laiškai apie egzaminų rezultatus taip pat buvo išsiųsti elektroniniu paštu.

Daugiausia būsimų stojančiųjų užsiregistravo į VDA vykdomus menų stojamuosius egzaminus, čia juos išlaikė 59 asmenys. Į VDU studijų programas egzaminus išlaikė 45, į LMTA – 22 jaunuoliai. Šeši pretendentai egzaminus išlaikė į dvi aukštąsias mokyklas – penki iš jų į VDA ir VDU, vienas – į VDU ir VU.

Nedalyvavusieji išankstinėje stojamųjų egzaminų sesijoje stojantieji galės registruotis birželio mėnesį ir laikyti egzaminus vasaros pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu. Dalyvavusieji išankstinėje stojamųjų egzaminų sesijoje, bet neišlaikę egzamino, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės, tačiau galės pretenduoti į kitas menų studijų programas ir laikyti kitus egzaminus.

Vasaros stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 13 d. – liepos 25 d. Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

VDU nuotr.

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Patvirtintas mažiausias stojamasis konkursinis balas pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-407 patvirtintas mažiausias stojamasis konkursinis balas stojantiesiems į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiesiems į studijų stipendijas 2023 metais.

Stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiesiems į studijų stipendijas 2023 m. nustatytos šios mažiausio stojamojo konkursinio balo reikšmės: universitetuose – 5,4, kolegijose – 4,3. Mažiausio stojamojo konkursinio balo reikšmė stojantiesiems į trumposios pakopos studijų valstybės finansuojamas studijų vietas – 4,3.

Daugiau informacijos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b43f990cc6a11ed9978886e85107ab2

VDA nuotr.

                                                                       

Kovo mėnesį vyksta išankstiniai stojamieji egzaminai į menų ir pedagogikos studijas

Norintieji studijuoti meno studijų krypties, menų pedagogikos ir specialiosios pedagogikos (logopedijos) programas nuo kovo 1 d. jau gali registruotis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) ir laikyti išankstinius stojamuosius egzaminus.

Stojamuosius egzaminus į menų studijų programas ir šiemet galima laikyti nelaukiant pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos, kuri vyks birželio–liepos mėn. Išankstiniai stojamieji egzaminai šiemet vykdomi į visas Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) vykdomas meno studijų krypties programas, taip pat ir į VDU meno pedagogikos ir specialiosios pedagogikos (logopedijos) programas. Išankstinėje stojamųjų egzaminų sesijoje stojamieji egzaminai vyks į Vilniaus universiteto (VU) Šiauliuose vykdomą muzikos pedagogikos studijų programą ir į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) vykdomą šokio krypties studijų programą. Pirmą kartą išankstinėje stojamųjų egzaminų sesijoje stojamieji egzaminai bus vykdomi į Vilniaus kolegijos (VK) populiariosios muzikos, muzikinio teatro, šokio pedagogikos studijų programas.

Registruotis laikyti išankstinius stojamuosius egzaminus galima kovo 1–12 dienomis. Stojamieji egzaminai vyks kovo 13–31 d. Primename, kad neišlaikiusieji stojamojo egzamino pavasario sesijoje, jo perlaikyti vasarą vyksiančios pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės, tačiau galės laikyti kitos grupės stojamąjį egzaminą.

Prašymai dalyvauti pavasario meno stojamųjų egzaminų sesijoje teikiami per LAMA BPO tinklalapį, prisijungiant prie BPIS. Asmeniui, užsiregistravusiam sistemoje ir į savo prašymą įtraukusiam meno studijų krypties, meno pedagogikos ir specialiosios pedagogikos (logopedijos) programas, skiltyje „Stojamieji egzaminai“ bus priskiriami reikiami stojamieji egzaminai. Kaip ir ankstesniais metais, dauguma stojamųjų egzaminų vyks nuotoliniu būdu, tačiau kai kuriuos egzaminus VDU, LMTA ir VK vykdys aukštojoje mokykloje kontaktiniu būdu (žr. pavasario stojamųjų egzaminų tvarkaraštį: https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2023/02/Pavasario-stojamuju-egzaminu-tvarkarastis-2023-m..pdf).

Stojamųjų egzaminų aprašai: https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/stojamieji-egzaminai-ir-motyvacijos-vertinimas/

Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai ir tvarkaraščiai taip pat skelbiami LAMA BPO, VDA, VDU, VU, LMTA ir VK tinklalapiuose.

Vasaros stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 13 d. – liepos 25 d. Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

VDA nuotr.

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Atstovė spaudai
+370 685 91460
Dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
Dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45