How not to get lost when choosing a specialty: professions that will be needed in the future

                                                                                                                                                                                           2022-05-05

 

 Artėja laikas, kai abiturientams teks rinktis, ką gi jie veiks baigus mokyklą. Jau mažiau nei mėnuo beliko iki bendrojo priėmimo į aukštąsias ir profesinio mokymo įstaigas pradžios, kuris startuos birželio 1 dieną. Studijų ir mokymo programų pasirinkimas tiek universitetuose ir kolegijose, tiek profesinio mokymo įstaigose – išties gausus, tačiau jų patrauklumas ir aktualumas darbo rinkoje labai netolygus. Vienos profesijos tik atsiranda, kitos sensta ir nyksta. Tad kaip neapsirikti renkantis sau studijų kryptį ir kokių specialistų poreikis išliks artimiausiu metu, kalbamės su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Talentų plėtros komandos vadovu Vydūnas Trapinsku.

Kokių profesijų poreikis šiuo metu labiausiai juntamas darbo rinkoje?

– Labiausiai trūksta informacijos ir ryšių technologijų (IRT), inžinerinės pramonės, gyvybės mokslų (biotechnologijų) krypčių specialistų. Jeigu nagrinėjant pagal konkrečias programas, tai aktualios praktiškai visos IRT, inžinerijos krypčių, susijusios su inžinerine pramone, programos: elektronika, mechatronika, automatika, robotika, gamybos inžinerija.

Reikalingiausi specialistai pagal gyvybės mokslų studijų programas: biomechanika, bioinformatika, molekulinė biotechnologija (nauja studijų programa), biotechnologijos.

Kartu jaučiamas ir automatizavimo specialistų trūkumas, pavyzdžiui, verslo skaitmenizavimo vadybos studijų programa su stipria vadybine kryptimi, ar informacinių sistemų inžinerija su stipriu IT sistemų supratimo pagrindu. Įmonėms automatizuojant ir skaitmenizuojant procesus tokie specialistai sugeba atliepti tiek IT, tiek verslo poreikius, nes supranta abi kalbas, geba parinkti geriausius sprendimus.

– Ar panaši situacija išliks ir ateinančius 3–4 metus, kai dabartiniai abiturientai baigs studijas?

– Taip, panaši situacija tikrai išliks ir per ateinančius metus. Pastaruosius metus šie poreikiai yra transliuojami ir šių specialistų stygius jaučiamas jau dabar, o ateityje atsinaujinančioje pramonėje jis išliks tik didesnis, nes stojančiųjų skaičius į minėtas specialybes nėra didėjantis.

– Gal būt galima būtų įžvelgti, kokių specialistų poreikis išaugs po 3–4 metų, kai dabartiniai abiturientai baigs studijas, ir kad baigę studijas jie galėtų nesunkiai įsidarbinti?

– Duomenų analitikų, dirbtinio intelekto, verslo procesų automatizavimo, gamybos automatizavimo, robotikos, mechatronikos, kibernetinio saugumo, IT produktų vadovų, kokybės technikų. Specialistai, kurie vis daugiau turės susidurti su duomenimis, nagrinėti juos ir priimti bei pasiūlyti verslui atitinkamus sprendimus. Tai glaudžiai siesis ir su automatizavimu, kurio sprendimai irgi atsirems į duomenis, tačiau kartu reikia ir specialistų, išmanančių patį automatizavimo procesą – kokius įrankius geriausia naudoti, diegti. Gamybos sektoriuje prie to veda robotikos, mechatronikos ir gamybos automatizavimo specialistai. Kituose sektoriuose – verslo procesų analitikai ir robotizuotų procesų ir automatizavimo specialistai.

– Ar darbdaviai geriau vertina siauros specializacijos specialistą, ar geriau turėti daugiau kompetencijų?

– Darbdaviai ypač pasigenda bendrųjų gebėjimų iš abiturientų: projektų valdymas, komunikacija, pokyčių valdymas, laiko planavimas. Būtina šias kompetencijas įgyti, kelti ne tik studijų metu, bet ir užklasinėje veikloje, pavyzdžiui, savanoriaujant, atliekant praktikas skirtingose įmonėse, pradedant dirbti ne visu etatu. Taip pat specialistai, išmanantys skirtingas sritis, šiuo metu turi ypatingą vertę. Dėl anksčiau minėtų automatizavimo tendencijų ir vykstančios ekonomikos transformacijos, kuri apjungia skirtingų krypčių mokslą. Pavyzdžiui, IT + analitika, medicina + IT, inžinerija + IT, teisė + IT ir pan. Nebeužtenka žinoti tik vienos srities, reikia specialistų, kurie galėtų apjungti skirtingose srityse dirbančius specialistus ir kartu padėti rasti sprendimus.

– Ar tikėtina, kad dar labiau išaugs technologinių specialybių ir IT specialistų poreikis? O gal per tą laikotarpį (3–4 metų) darbo rinka užsipildys šiais specialistais?

– Tikrai neužsipildys ir specialistų poreikis tik didės. Vykstant ekonomikos transformacijai ir skirtingiems sektoriams diegiant vis daugiau automatizavimo sprendimų, IT sprendimų, paslaugų sektoriuose irgi pereinant prie IT sprendimų aptarnaujant klientus – vis daugiau reikės IT specialistų, kurie gebėtų kurti šiuos sprendimus, o vėliau ir juos palaikyti bei adaptuoti.

– Ką patartumėte jauniems žmonėms, kurie norėtų tapti sėkmingais specialistais ir geidžiamais darbo rinkoje?

– Smalsumas, žingeidumas ir noras nuolat kelti savo kompetenciją bei išmokti naujų dalykų yra raktas į sėkmę bei konkurencinis pranašumas darbo rinkoje. Ir būtinai reikia gerai mokėti anglų kalbą. Tai atvers dar didesnes galimybes darbo rinkoje.