Sudaryta daugiau nei tūkstantis profesinio mokymo sutarčių

Baigėsi 2022 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Su 21 profesinio mokymo įstaiga sudarytos 1 007 mokymo sutartys (2021 m. – 1 040 sutarčių) dėl 96 profesinio mokymo programų. Naujiems mokiniams mokslo metai prasideda jau pavasarį.

Su profesinio mokymo įstaigomis mokymo sutartis sudarė 948 vidurinį išsilavinimą įgijusieji ir 59 – jo dar neturintys mokiniai (2021 m. – atitinkamai 1 010 ir 30). Iš visų sutartis sudariusių asmenų 1 001 mokysis valstybės finansuojamose vietose (2021 m. – 1 025).
Daugiausia mokinių mokysis pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų (173), sveikatos priežiūros (171), taip pat socialinės gerovės (126) švietimo sričių mokymo programas. Gausiausio naujų mokinių būrio sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (150), Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (130) ir Marijampolės profesinio rengimo centras (117). Populiariausios mokymo programos – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (70), Paramediko (69) ir Elektriko (61) modulinės profesinio mokymo programos.
Visgi daugiausia norinčiųjų įgyti profesiją profesinio mokymo įstaigos sulaukia vasaros  priėmimo etapuose. Pagrindinio priėmimo vasaros etapas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 1 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d.
Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 19–23 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d.
Iš viso į valstybės finansuojamas vietas numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.
Pagrindinio priėmimo vasaros etapo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje https://profesinis.lamabpo.lt/profesinis-mokymas/2022-m/priemimo-datos/.

Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (žiemos etapas / 2022-02-21)

Švietimo sritis Mokymo sutarčių skaičius  
  2022 m. 2021 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 173 154
Sveikatos priežiūra 171 178
Socialinė gerovė 126 70
Paslaugos asmenims 107 52
Transporto paslaugos 92 119
Gamyba ir perdirbimas 87 12
Verslas ir administravimas 79 188
Architektūra ir statyba 74 186
Žemės ūkis 38 13
Menai 33 27
Informacijos ir ryšio technologijos 27 41
Miškininkystė
Saugos paslaugos
Žuvininkystė
IŠ VISO 1007 1040

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos (žiemos etapas / 2022-02-21)

Eil. Nr. Programos pavadinimas Sudariusiųjų sutartis skaičius
1 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) 70
2 Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401) 69
3 Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (T43071304) 61
4 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092301) 41
5 Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (P43091401) 35
6 Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43091501) 34
7 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T32092301) 33
8 Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (M44071304) 29
9 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32073221) 28
10 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (T32071502) 25

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p.: profesinis@lamabpo.ltatstovas.spaudai@lamabpo.lt