Vasario 3 d. prasideda 2022 metų priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino šių metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus. Žiemos etapo stojančiųjų prašymai mokytis priimami nuo vasario 3 d. iki 15 d. Stojantysis prašymą mokytis profesinio mokymo įstaigoje turi pateikti LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Kvietimų mokytis stojantieji sulauks vasario 17 d. Mokymo sutartys bus pasirašomos vasario 17–18 d. Kiti priėmimo etapai prasidės nuo birželio 1 d.

Plačiau žr. https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-vasario-3-dienos-prasideda-ziemos-etapo-priemimas-i-profesinio-mokymo-istaigas

2022 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2022-02-03 – 2022-02-15
Testų, jei taikomi, laikymas2022-02-03 – 2022-02-11
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2022-02-17
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2022-02-17 – 2022-02-18 
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2022-06-01 – 2022-08-05
Testų, jei taikomi, laikymas2022-06-07 – 2022-08-04
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2022-08-12
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2022-08-16 – 2022-08-18
Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas. 2022-08-19 – 2022-08-23
Testų, jei taikomi, laikymas2022-08-19– 2022-08-22
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2022-08-26
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2022-08-29 – 30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, 
– 2022-08-31 d.
Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.