Kovo mėnesį prasidės išankstiniai stojamieji egzaminai į menų ir pedagogikos studijas

Norintieji studijuoti meno studijų krypties, menų pedagogikos ir specialiosios pedagogikos (logopedijos) programas nuo kovo 1 d. jau gali registruotis LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) ir dalyvauti išankstinėje stojamųjų egzaminų sesijoje.

Išankstiniai egzaminai šiemet vykdomi į visas Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) vykdomas meno studijų krypties programas, taip pat į VDU meno pedagogikos ir specialiosios pedagogikos (logopedijos) programas. Išankstinėje stojamųjų egzaminų sesijoje stojamieji egzaminai pirmą kartą vyks į Vilniaus universiteto (VU) Šiauliuose vykdomą muzikos pedagogikos studijų programą.

Registruotis dalyvauti vykdomuose pavasario stojamuosiuose egzaminuose galima kovo 1–12 d., egzaminai vyks kovo 15–25 dienomis. Kovo mėnesį registruotis BPIS kviečiami tik ketinantys stojamuosius egzaminus laikyti pavasarį. Primename, kad neišlaikiusieji stojamojo egzamino pavasario sesijoje jo perlaikyti vasarą vyksiančios pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės.

Prašymai dalyvauti pavasario meno stojamųjų egzaminų sesijoje teikiami per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį, prisijungiant prie BPIS. Asmeniui, užsiregistravusiam sistemoje ir į savo prašymą įtraukusiam meno studijų krypties, meno pedagogikos ir specialiosios pedagogikos (logopedijos) programas, skiltyje „Stojamieji egzaminai“ bus priskirti reikiami egzaminai. Šiemet stojamieji egzaminai vyks nuotoliniu būdu, išskyrus šokio ir teatro pedagogikos programą VDU.

Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai ir tvarkaraščiai skelbiami LAMA BPO, VDA, VDU ir VU tinklalapiuose.

Pavasario stojamųjų egzaminų tvarkaraštis: https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/02/Pavasario-stojamuju-egzaminu-tvarkarastis-2022-m..pdf

Stojamųjų egzaminų aprašai: https://bakalauras.lamabpo.lt/stojamieji-egzaminai-2/#1

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://bakalauras.lamabpo.lt/.

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: info@lamabpo.ltatstovas.spaudai@lamabpo.lt