Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas įgyjamas atitinkamos studijų krypčių grupės magistro kvalifikacinis laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija magistro diplomas.

Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ir kolegines studijas ir atitinkantys universiteto nustatytus reikalavimus. Universitetas gali reikalauti ir papildomųjų studijų, jei pirmojoje pakopoje studijuota kitos studijų krypties studijų programa nei ta, pagal kurią ketinama studijuoti, arba asmuo po kolegijos baigimo neturi su studijų kryptimi susijusios profesinės patirties.

Asmenys į magistrantūrą priimami aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Priėmimas į šias studijas vyksta tiesioginiu būdu naudojantis aukštųjų mokyklų informacinėmis sistemomis. Magistrantūros studijos vykdomos visose universitetinio tipo aukštosiose mokyklose, tiek valstybinėse, tiek privačiose. Daugiau informacijos apie priėmimo į magistrantūrą tvarką rasite aukštųjų mokyklų tinklalapiuose.