Pageidaujantiems studijuoti ugdymo mokslus prasideda motyvacijos vertinimas

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022-06-13

Nuo birželio 13 d. iki liepos 23 d. vyks stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas. Jo metu siekiama įvertinti stojančiojo profesinės veiklos pasirinkimo motyvus, turimą patirtį, asmenines savybes ir vertybines nuostatas. Pretenduoti į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, gali tik teigiamai įvertinti stojantieji.

Į savo prašymą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) įtraukęs ugdymo mokslų studijų programą stojantysis turi pasirinkti jam tinkamą motyvacijos vertinimo dieną (detali informacija dėl prisijungimo motyvacijos vertinimo pokalbiui nuotoliniu būdu stojančiajam bus išsiųsta el. paštu likus ne mažiau kaip 12 val. iki motyvacijos vertinimo). Apie rezultatus stojantieji bus informuoti tiek BPIS, tiek elektroniniu paštu.

Šiuo metu motyvacijos vertinimui jau užsiregistravo 885 stojantieji. Praėjusiais metais bendrojo priėmimo metu motyvacijos vertinime dalyvavo iš viso 1 546 stojantieji. Studijų sutartis pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose 2021 m. sudarė 989 studentai, iš jų – 626 dėl valstybės finansuojamų vietų.

Jei prieš teikdami prašymą norite gauti daugiau informacijos, pasinaudokite priėmimo sistemos (BPIS) vedliu į aukštąsias mokyklas: Priėmimo sistemos (BPIS) vedlys į aukštąsias mokyklas – YouTube

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: Pirmosios pakopos ir vientisosios studijos – LAMA BPO

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.