Parengta 2022 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022-09-16

           

                        Parengta 2022 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) parengė kasmetinę ataskaitą apie bendrąjį priėmimą į šalies aukštąsias mokyklas. 2022 m. bendrajame priėmime dalyvavo 34 aukštosios mokyklos (16 universitetų – 11 valstybinių ir 5 privatūs, 18 kolegijų – 12 valstybinių ir 6 privačios).

2022 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalgoje pateikiami 2022 m. vykusio pagrindinio ir papildomo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galutiniai rezultatai, fiksuoti rugpjūčio 16 d. Joje pateikiami duomenys lyginami su 2021 m. priėmimo rezultatais, o retrospektyvinei analizei pasitelkiami 2010–2022 m. duomenys. Pateikiama ir Eurostat duomenų. Apžvalgoje pristatomi duomenys tiek pagal atskiras aukštąsias mokyklas, tiek pagal studijų krypčių grupes ir švietimo sritis, aptariama priėmimo į atskiras studijų krypčių grupes raida, atskirų savivaldybių abiturientų aktyvumas stojant į aukštąsias mokyklas, jų atitiktis priėmimo reikalavimams.

Šiemet naujus mokslo metus pradėjo 19 162 pirmakursiai, iš kurių 11 713 studijuos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose. Su universitetais stojantieji sudarė 10 541 studijų sutartį, su kolegijomis – 8 621. Šių metų Lietuvos abiturientai (kartu su baigusiais tarptautinio bakalaureato diplomo programą) sudarė 11 645 studijų sutartis.

2022 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalgą rasite adresu: (https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/09/2022-m.-bendrojo-priemimo-rezultatu-apzvalga.pdf).