Parengta 2022 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas apžvalga

2022-12-13

Parengta 2022 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas apžvalga

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) parengė kasmetinę apžvalgą apie priėmimą į šalies profesinio mokymo įstaigas. Kaip ir ankstesniais metais, LAMA BPO organizuojamą bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas (PMĮ) sudarė pagrindinis priėmimas (žiemos ir vasaros etapai), papildomas priėmimas (vasaros pabaigoje) ir po nubyrėjimo atsilaisvinusių vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui rugsėjo-lapkričio mėn.

Pagrindinis 2022 m. priėmimas (žiemos ir vasaros etapai) ir papildomas priėmimas vyko į 57 valstybines profesinio mokymo įstaigas, vieną nevalstybinę mokyklą, vieną gimnaziją ir dvi kolegijas. Nuo šių metų rugsėjo 1 d., kai prasidėjo priėmimas į atsilaisvinusias vietas prasidėjus mokymo procesui, valstybinių profesinio mokymo įstaigų sumažėjo iki 44. 2022 m. priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu prašymus pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 28 680 asmenų. Per bendrąjį priėmimą profesinio mokymo sutartis pasirašė 20 506 stojantieji.

Greta priėmimo į profesinio mokymo programas buvo vykdomas priėmimas ir į atskirus profesinio mokymo programų modulius, kuriuos galėjo rinktis asmenys, besimokantys pagal bendrojo ugdymo programas (I–IV gimnazijos klasėse). Priėmimas vyko į 36 PMĮ. Palyginti su 2021 m., 2022 m. bendrojo ugdymo  mokyklų mokiniai modulių pasirinko gerokai daugiau – 1 396 (2021 m. – 786).

Bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas apžvalgoje pateikiami LAMA BPO duomenys apie priimtų į PMĮ asmenų skaičių šalies mastu ir pagal atskirus regionus bei įstaigas, pristatomi duomenys apie stojančiųjų išsilavinimą ir jų prioritetus, profesinio mokymo įstaigų ir jų teikiamų programų populiarumą.

2022 m. bendrojo priėmimo į bendrojo priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas rezultatų apžvalgą rasite adresu: https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/12/2022-m.-bendrojo-priemimo-i-Lietuvos-profesinio-mokymo-istaigas-rezultatu-apzvalga.pdf