Patvirtinta 2022 metais stojančiųjų į aukštąsias mokyklas priėmimo tvarka

Lietuvos universitetų rektorių konferencijai (LURK) ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai (LKDK) patvirtinus konkursinio balo sudarymo principus stojantiesiems į aukštąsias mokyklas 2022 metais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas priėmimo į aukštąsias mokyklas 2022 m. tvarkos aprašas.

Stojantiesiems į universitetus ir kolegijas 2022 m. konkursinio balo skaičiavimo principai išlieka panašūs kaip ir pernai. Tačiau stojantiesiems konkursinio balo sandaroje patvirtinta daugiau antrojo dalyko alternatyvų, o stojant į teologijos studijų programas numatytas privalomas stojamasis egzaminas.

Kaip ir ankstesniaisiais metais, stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas skaičiuojamas pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus, išskyrus menų, teologijos ir sporto studijas. Mokomųjų dalykų sąrašas priklauso nuo studijų programos, į kurią stojantysis pretenduoja. Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos vertinimas,  o stojant į menų studijų programas konkursinis balą sudaro tik stojamojo egzamino įvertinimas.

Pagal patvirtintą priėmimo tvarką svetainėje https://bakalauras.lamabpo.lt artimiausiu metu bus atnaujinta skaičiuoklė stojantiesiems į aukštąsias mokyklas 2022 m.

Konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašas: (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45ba659051ca11ec862fdcbc8b3e3e05).

LURK 2022 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinio balo sudarymo principai ir kiti kriterijai: https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2021/11/2021_11_26_LURK_Nutarimas_2022-universitetu-KB-sudarymo-principu.pdf

LKDK 2022 metų stojančiųjų į kolegines studijų programas konkursinio balo sudarymo principai ir kiti kriterijai: https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2021/11/LKDK_2021-11-19-d.-isakymas-Nr.V-9.pdf

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: https://bakalauras.lamabpo.lt