Patvirtintas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašas

                                      Patvirtintas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2022-12-01

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1901 patvirtino stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašą. 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 7 dalies pakeitimas, kuriame numatyta, kad asmenų, stojančių į trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas, priėmimas bus vykdomas centralizuotai.

Daugiau informacijos:

Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 m. tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0ca232a0707e11edbc04912defe897d1

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos nutarimas dėl 2023 m. stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo:

https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/11/Del-2023-universitetu-KB-sudarymo-principai-LURK-nutarimo.pdf

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento įsakymas dėl 2023 m. stojančiųjų į trumposios pakopos ir kolegines pirmosios pakopos studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo:

https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/12/2022-11-30-Nr.V12-1.pdf