Stojamieji egzaminai

Siekiant studijuoti pagal menų, menų pedagogikos ar teologijos studijų programą privalomai reikia išlaikyti stojamąjį egzaminą. Kai kurioms programoms gali prireikti ir gebėjimų testų. Ši sąlyga nurodoma stojančiajam pasirinkus atitinkamą studijų programą. Būtina susipažinti su informacinėje sistemoje pateiktu stojamųjų egzaminų / testų tvarkaraščiu, nes to reikalaujančias studijų programas į prašymą reikia įrašyti ne vėliau nei likus 24 val. iki stojamojo egzamino ar testo. Į kai kurias menų studijų programas organizuojami išankstiniai stojamieji egzaminai pavasario stojamųjų egzaminų sesijos metu. Konkurse dėl valstybės finansuojamos, valstybės nefinansuojamos su studijų stipendija arba valstybės nefinansuojamas studijų vietos gali dalyvauti tik stojamuosius egzaminus bendrojo priėmimo metu išlaikę stojantieji. 

EHU Teatro meno raiškos ir vaidybos

EHU Vizualinio dizaino

KTU, VDA ir VILNIUS TECH Architektūros

KTU Muzikos technologijų

LMTA Kino meno

LMTA Muzikos atlikimas

LMTA Muzikos studijos

LMTA Scenos kino menų istorija ir kritika

LMTA Šokio subkultūros

LMTA Teatro menas

VDA

VDU Atlikimo meno

VDU Dailės pedagogikos

VDU Katalikų teologijos

VDU Muzikos pedagogikos

VDU Muzikos produkcijos

VDU Naujųjų medijų meno

VDU Religijos pedagogikos

VDU Specialiosios pedagoginės pagalbos (logopedijos)

VDU Šokio ir teatro pedagogikos

VILNIUS TECH Kraštovaizdžio architektūros

VU ŠA Muzikos pedagogikos

Koleginių studijų