Stojamieji egzaminai ir motyvacijos vertinimas

Siekiant studijuoti pagal menų, menų pedagogikos ar teologijos studijų programą privalomai reikia išlaikyti stojamąjį egzaminą. Kai kurioms programoms gali prireikti ir gebėjimų testų. Ši sąlyga nurodoma stojančiajam pasirinkus atitinkamą studijų programą. Būtina susipažinti su informacinėje sistemoje pateiktu stojamųjų egzaminų / testų tvarkaraščiu, nes to reikalaujančias studijų programas į prašymą reikia įrašyti ne vėliau nei likus 24 val. iki stojamojo egzamino ar testo. Į kai kurias menų studijų programas organizuojami išankstiniai stojamieji egzaminai pavasario stojamųjų egzaminų sesijos metu. Konkurse dėl valstybės finansuojamos, valstybės nefinansuojamos su studijų stipendija arba valstybės nefinansuojamas studijų vietos gali dalyvauti tik stojamuosius egzaminus bendrojo priėmimo metu išlaikę stojantieji. 

  • Pasirinkus ugdymo mokslų studijas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, visiems stojantiesiems privalomas motyvacijos vertinimas. Stojančiųjų motyvacijos vertinimas vykdomas nuotoliniu būdu LAMA  BPO nurodytoje aplinkoje. Motyvacijos vertinimo metu stojantysis turi turėti kompiuterį ar kitą įrenginį, kuriame turi būti įdiegtos techniškai tinkamai funkcionuojančios vaizdo ir garso perdavimo priemonės. Prieš oficialią vertinimo pradžią stojantysis turi prisistatyti vertintojui ir parodyti asmens tapatybės kortelę arba pasą.