Stojantiems nuo 2023

2023 ir 2024 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinų mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas