Profesinio mokymo sutartis pagrindinio priėmimo metu sudarė 16,6 tūkst. asmenų

Profesinio mokymo sutartis pagrindinio priėmimo metu sudarė 16,6 tūkst. asmenų

2022-08-22

Pagrindinio priėmimo laikotarpiu vasario-rugpjūčio mėn. profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys su profesinio mokymo įstaigomis sudarė 16 575 mokymo sutartis (2021 m. – 16 695), 16 466 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2021 m. – 16 553). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 11 572 jau turi vidurinį išsilavinimą (2021 m. – 11 615), o 5 003 jo dar nėra įgiję (2021 m. – 5 080). Šių metų abiturientų priimta 2 028 (2021 m. – 1 677), šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 392 (2021 m. – 3 322). Dalis asmenų – 1 007 jau priimti vasario mėn. vykusiame žiemos etape.

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia sutarčių šiemet sudaryta inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 3 429 (2021 m. – 3 876), paslaugų asmenims – 2 891 (2021 m. – 2 796), architektūros ir statybos švietimo sričių programose – 1 834 (2021 m. – 1 995).

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia sutarčių sudarė su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (1 698). Marijampolės profesinio rengimo centre mokysis 621, Šiaulių profesinio rengimo centre – 596 asmenys. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Paramediko (384) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (381) tęstinės profesinio mokymo programos, taip pat Transporto priemonių remontininko pirminė modulinė profesinio mokymo programa (364).

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (389), Šiaulių profesinio rengimo centru (234) ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (205). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje (901), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 536 moksleiviai, o Virėjo – 284.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiais metais sudarė gerokai daugiau būsimų I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokinių – 665 (2021 m. – 374). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl architektūros ir statybos švietimo srities modulių – 262. Paslaugų asmenims švietimo srities modulius pasirinko 247, o inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei žemės ūkio profesijų – po 51 mokinį. Daugiausia sutarčių sudaryta su Vilniaus statybininkų rengimo centru (137), profesinio mokymo centru „Žirmūnai“ (61), Marijampolės profesinio rengimo centru (49). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko paviršių apdailos plytelėmis, picų gaminimo ir statinių paviršių paruošimo dažymo darbams modulius.

Rugpjūčio 19–23 d. vyksta papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų gali teikti tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 26 d. Sutartys su profesinio mokymo įstaigomis bus sudaromos rugpjūčio 29–31 d.

Pagrindinio priėmimo metu (žiemos ir vasaros etapai) sudariusių mokymo sutartis (dėl mokymo programų) asmenų skaičius pagal švietimo sritis

Švietimo sritis

Mokymo sutarčių skaičius

2022 m.

2021 m.

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

3 429

3 876

Paslaugos asmenims

2 891

2 796

Architektūra ir statyba

1 834

1 995

Sveikatos priežiūra

1 591

1 594

Socialinė gerovė

1 361

950

Verslas ir administravimas

1 264

1 265

Informacijos ir ryšio technologijos

1 034

1 003

Menai

864

822

Transporto paslaugos

785

838

Žemės ūkis

721

632

Gamyba ir perdirbimas

711

820

Saugos paslaugos

62

48

Miškininkystė

15

29

Žuvininkystė

13

27

IŠ VISO

16 575

16 695

 

2022 m. pagrindinio priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis dėl mokymo programų sudarytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaiga

Mokymo sutarčių skaičius

Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgiję

Įgiję vidurinį išsilavinimą

IŠ VISO

Alytaus profesinio rengimo centras

188

495

683

Aukštaitijos profesinio rengimo centras

62

243

305

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

91

132

223

Jonavos politechnikos mokykla

71

120

191

Joniškio žemės ūkio mokykla

73

47

120

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

205

1 698

1 903

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

2

68

70

Kauno informacinių technologijų mokykla

65

204

269

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

89

202

291

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

0

4

4

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras

154

396

550

Kauno taikomosios dailės mokykla

74

156

230

Kauno technikos profesinio mokymo centras

174

384

558

Kėdainių profesinio rengimo centras

96

75

171

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

117

270

387

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

169

152

321

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras

36

86

122

Klaipėdos technologijų mokymo centras

119

104

223

Klaipėdos turizmo mokykla

109

112

221

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

63

51

114

Marijampolės profesinio rengimo centras

389

621

1 010

Mažeikių politechnikos mokykla

127

99

226

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

11

370

381

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras

44

86

130

Plungės technologijų ir verslo mokykla

80

101

181

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“

165

452

617

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

71

111

182

Rokiškio profesinio mokymo centras

42

139

181

Skuodo amatų ir paslaugų mokykla

28

36

64

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

34

63

97

Šiaulių profesinio rengimo centras

234

596

830

Šilutės profesinio mokymo centras

71

108

179

Švenčionių profesinio rengimo centras

26

112

138

Tauragės profesinio rengimo centras

68

67

135

Trakų r. Aukštadvario gimnazija

22

40

62

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

106

180

286

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

52

131

183

Varėnos technologijos ir verslo mokykla

26

26

52

Viešoji įstaiga Amatų mokykla

9

18

27

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

24

109

133

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras

62

248

310

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

75

59

134

Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla

47

22

69

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla

56

50

106

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras

175

220

395

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla

44

79

123

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

8

196

204

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras

95

81

176

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

124

244

368

Vilkijos žemės ūkio mokykla

17

59

76

Vilniaus agroekologijos mokymo centras

46

130

176

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

154

239

393

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

12

338

350

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

91

205

296

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras

152

342

494

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

0

82

82

Vilniaus technologijų mokymo centras

128

231

359

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras

39

1

40

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras

11

0

11

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

43

146

189

Zarasų profesinė mokykla

38

136

174

Iš viso:

5 003

11 572

16 575

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas pateikiama LAMA BPO tinklalapyje: lamabpo.lt/profesinis-mokymas

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) 

El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.