Profesinio mokymo sutartis šiais metais sudarė 19,4 tūkst. asmenų

Profesinio mokymo sutartis šiais metais sudarė 19,4 tūkst. asmenų

2022-09-02

Šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 19 447 sutartis (2021 m. – 20 061). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 290 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2021 m. – 19 865).

Mokslo metus pradės 13 759 asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą (2021 m. – 14 242), iš kurių vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgiję 2 399 asmenys (2021 m. – 2 102). 5 688 asmenų vidurinio išsilavinimo dar neturi (2021 m. – 5 819), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 3 744 asmenys (202 1m. – 3 739).

Daugiausia sutarčių šiais metais stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 4 007 (2021 m. – 4 444), Paslaugų asmenims – 3 379 (2021 m. – 3 449), Architektūros ir statybos – 2 133 (2021 m. – 2 264), Sveikatos priežiūros 1 919 (2021 m. – 1 957), Socialinė gerovė – 1 572 (2021 m. – 1 225) švietimo sričių programose.

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – 2 057. Šiaulių profesinio rengimo centre mokysis 699, Marijampolės profesinio rengimo centre – 663 asmenys. Mokymo programų populiarumas jau keletą metų nesikeičia. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Masažuotojo modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (441), taip pat Paramediko (434) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (426) modulinėse tęstinio profesinio mokymo programose.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (417), Šiaulių profesinio rengimo centru (251) ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (241). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje (1 008), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 584 mokiniai, o Virėjo – 331.

Sutartys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiemet buvo sudaromos aktyviau: jas sudarė 799 gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2021 m. – 502, 2020 m. – 388). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (344). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 280, Žemės ūkio – 58, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 55 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (138), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (63), Marijampolės profesinio rengimo centre (52). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko picų gaminimo, paviršių apdailos plytelėmis ir statinių paviršių paruošimo dažymo darbams modulius.

Rugsėjo 5 – lapkričio 30 d. vyks priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas mokymo vietas profesinio mokymo įstaigose.

1 lentelė. Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (2022-09-02)

Švietimo sritis

Mokymo sutarčių skaičius

2022 m.

2021 m.

Inžinerija
ir inžinerinės profesijos

4007

4 444

Paslaugos
asmenims

3379

3 449

Architektūra
ir statyba

2133

2 264

Sveikatos
priežiūra

1919

1 957

Socialinė
gerovė

1572

1 225

Verslas
ir administravimas

1520

1 591

Informacijos
ir ryšio technologijos

1195

1 215

Menai

1036

1 009

Transporto
paslaugos

920

1 041

Gamyba
ir perdirbimas

830

972

Žemės
ūkis

823

749

Saugos
paslaugos

73

63

Žuvininkystė

21

40

Miškininkystė

19

42

IŠ VISO

19447

20 061

2 lentelė. Su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2022-09-02)

Eil. Nr.

Profesinio mokymo įstaiga

2022 m.

2021 m.

 

Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgiję

Įgiję vidurinį išsilavinimą

Iš viso

Įgiję pagrindinį išsilavini-mą / neįgiję

Įgiję vidurinį išsilavinimą

Iš viso

 

1

Alytaus profesinio rengimo centras

232

580

812

270

510

780

 

2

Aukštaitijos profesinio rengimo centras

68

271

339

77

276

353

 

3

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

101

144

245

139

135

274

 

4

Jonavos politechnikos mokykla

79

137

216

64

146

210

 

5

Joniškio žemės ūkio mokykla

73

46

119

68

43

111

 

6

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

241

2 057

2 298

233

1 864

2 097

 

7

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

9

84

93

24

179

203

 

8

Kauno informacinių technologijų mokykla

77

232

309

72

276

348

 

9

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

101

254

355

92

261

353

 

10

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

0

8

8

9

14

23

 

11

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras

200

506

706

217

537

754

 

12

Kauno taikomosios dailės mokykla

90

182

272

40

244

284

 

13

Kauno technikos profesinio mokymo centras

207

496

703

221

596

817

 

14

Kėdainių profesinio rengimo centras

104

89

193

97

91

188

 

15

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

131

318

449

111

360

471

 

16

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

169

159

328

199

149

348

 

17

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras

45

119

164

51

96

147

 

18

Klaipėdos technologijų mokymo centras

127

123

250

128

173

301

 

19

Klaipėdos turizmo mokykla

122

143

265

111

142

253

 

20

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

69

70

139

69

86

155

 

21

Marijampolės profesinio rengimo centras

417

663

1 080

438

627

1 065

 

22

Mažeikių politechnikos mokykla

135

117

252

138

115

253

 

23

Mokykla „Art of Beauty“

0

43

43

 

24

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

13

427

440

11

431

442

 

25

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras

48

106

154

69

97

166

 

26

Plungės technologijų ir verslo mokykla

82

103

185

81

109

190

 

27

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“

183

527

710

96

452

548

 

28

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

79

123

202

75

151

226

 

29

Rokiškio profesinio mokymo centras

45

151

196

47

151

198

 

30

Skuodo amatų ir paslaugų mokykla

30

36

66

29

40

69

 

31

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

47

95

142

38

105

143

 

32

Šiaulių profesinio rengimo centras

251

699

950

325

616

941

 

33

Šilutės profesinio mokymo centras

78

120

198

103

116

219

 

34

Švenčionių profesinio rengimo centras

28

146

174

39

148

187

 

35

Tauragės profesinio rengimo centras

75

79

154

87

92

179

 

36

Trakų r. Aukštadvario gimnazija

24

41

65

9

54

63

 

37

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

120

216

336

99

252

351

 

38

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

56

145

201

61

148

209

 

39

Varėnos technologijos ir verslo mokykla

26

26

52

28

30

58

 

40

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla*

28

87

115

 

42

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla**

0

0

0

 

43

Viešoji įstaiga Amatų mokykla

10

22

32

3

26

29

 

44

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

28

115

143

24

126

150

 

45

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras

71

297

368

73

315

388

 

46

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

84

83

167

70

105

175

 

47

Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla

54

26

80

61

35

96

 

48

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla

62

55

117

71

70

141

 

49

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras

192

256

448

223

256

479

 

50

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla

56

102

158

59

101

160

 

51

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

9

228

237

2

249

251

 

52

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras

114

104

218

104

99

203

 

53

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

143

275

418

146

301

447

 

54

Vilkijos žemės ūkio mokykla

20

78

98

35

78

113

 

55

Vilniaus agroekologijos mokymo centras

56

159

215

44

160

204

 

56

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

180

293

473

164

331

495

 

57

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

13

375

388

13

371

384

 

58

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

140

279

419

257

285

542

 

59

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras

182

458

640

132

534

666

 

60

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

0

105

105

0

121

121

 

61

Vilniaus technologijų mokymo centras

142

279

421

122

341

463

 

62

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras

49

2

51

41

1

42

 

63

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras

11

0

11

3

0

3

 

64

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

47

177

224

38

126

164

 

65

Zarasų profesinė mokykla

43

153

196

41

169

210

 

Iš viso:

5 688

13 759

19 447

5 819

14 242

20 061

 
 

 

 

* – Veisiejų technologijos ir verslo mokykla prijungta prie profesinio mokymo centro „Žirmūnai“.

** – Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla prijungta prie Aukštaitijos profesinio rengimo centro.

3 lentelė. Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2022-09-02)

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Sudariusiųjų sutartis skaičius

Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgiję

1

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa (P42071604)

1008

2

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa (P32073205)

584

3

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P42101303)

331

4

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (P42071501)

282

5

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa (P42101201)

281

6

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa (P42101302)

255

7

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P21101308)

157

8

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P21073209)

121

9

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (M43061102)

117

10

Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa (P42061101)

97

Įgiję vidurinį išsilavinimą

1

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43091501)

441

2

Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401)

434

3

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101)

426

4

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa (P43071604)

414

5

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092301)

408

6

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (T43041102)

404

7

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (T43071304)

362

8

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092201)

358

9

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43092301)

349

10

Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa (P43101201)

332

 Informacija apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas teikiama LAMA BPO tinklalapyje: lamabpo.lt/profesinis-mokymas

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.