2022 m. bendrojo priėmimo terminai

Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2023-02-01 – 2023-02-12
Testų, jei taikomi, laikymas2023-02-01 – 2023-02-08
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2023-02-14
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2023-02-15 – 2023-02-17 

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2023-06-01 – 2023-08-07
Testų, jei taikomi, laikymas2023-06-01 – 2023-08-02
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2023-08-11
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2023-08-14 – 2023-08-17

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2023-08-21 – 2023-08-27
Testų, jei taikomi, laikymas2023-08-21 – 2023-08-23
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2023-08-29

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2023-08-30 – 31

Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas2023 m. rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui). Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.