Susipažinkite su priėmimo galimybėmis

Lietuvoje virš 60 profesinio mokymo įstaigų vykdo priėmimą į II-IV kvalifikacijų lygių formaliojo profesinio mokymo programas įvairiose švietimo srityse.
Mokytis galima pradėti jau nuo 14 metų. Asmenys iki 16 metų priimami mokytis į formaliojo profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.
Profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis. Mokantis pagal pirminio mokymo programą įgyjama pirmoji kvalifikacija, greta kvalifikacijos galima įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.
Nusprendusieji siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją gali įgyti tęstinio mokymo būdu.
Nežinai, kaip ir ką rinktis? Žiūrėk video ir sužinok apie pasirinkimo galimybes:

Priėmimas į profesinio mokymo programas vykdomas vadovaujantis ŠMSM nustatytais bendrojo priėmimo terminais.
Žr.: 2023 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai
Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas): 2023-02-01 - 2023-02-17
Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) : 2023-06-01 - 2023-08-17
Papildomas priėmimas: 2023-08-21 - 2023-08-31
Laisvų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui: 2023-09-04 – 2023-11-20
Visos priėmimo datos: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/

 • Registruokis LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje;
 • Prisijunk prie BPIS su gautu vartotojo numeriu (nepamirškite savo slaptažodžio) ir pateik informacinėje sistemoje prašomą informaciją (jei ji neįkelta automatiškai) – apie savo išsilavinimą, įgytas kvalifikacijas ir kt.;
 • Pasirink pageidaujamas profesinio mokymo programas;
 • Išlaikyk, testą jei taikomas pasirinktai programai;
 • Pridėk trūkstamus dokumentus prašymo teikimo formoje iki nustatyto termino pabaigos;
 • Gavęs kvietimą mokytis, sudaryk mokymo sutartį su profesinio mokymo įstaiga; jei reikia bendrabučio pažymėk Prašyme ir kreipkis į profesinio mokymo įstaigą
 • Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų, o stojant į programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2.

  Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022 m. birželio 1 d. suvestinės redakcijos, įsakymo Nr. V-373, V skyrių.

 • Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė sistemoje sudaroma mažėjimo pagal stojančiųjų konkursinį balą ir pirmumo kriterijus, nustatytus vadovaujantis Kriterijų sąrašo reikalavimais, tvarka.

  Tais atvejais, kai stojančiųjų konkursinis balas yra vienodas šimtųjų tikslumu, aukštesnius Stojančiųjų eilės rezultatus turinčiu laikomas tas stojantysis, kuris turi daugiau aukštesnių atskirų dalykų įvertinimų. Mokytis iš stojančiųjų eilės kviečiamas plane nustatytas asmenų skaičius.

  Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 1 d. suvestinės redakcijos, įsakymo Nr. V-373, V skyrių.

Instrukcija mokymo sutarčiai su profesinio mokymo įstaiga sudaryti elektronine forma.