Susipažinkite su priėmimo galimybėmis

Lietuvoje virš 60 profesinio mokymo įstaigų vykdo priėmimą į II-IV kvalifikacijų lygių formaliojo profesinio mokymo programas įvairiose švietimo srityse.
Mokytis galima pradėti jau nuo 14 metų. Asmenys iki 16 metų priimami mokytis į formaliojo profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.
Profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis. Mokantis pagal pirminio mokymo programą įgyjama pirmoji kvalifikacija, greta kvalifikacijos galima įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.
Nusprendusieji siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją gali įgyti tęstinio mokymo būdu.
Nežinai, kaip ir ką rinktis? Žiūrėk video ir sužinok apie pasirinkimo galimybes:

Priėmimas į profesinio mokymo programas vykdomas vadovaujantis ŠMSM nustatytais bendrojo priėmimo terminais.
Žr.: 2022 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai
Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas): 2022-02-03 - 2022-02-18
Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) : 2022-06-01 - 2022-08-18
Papildomas priėmimas: 2022-08-19 - 2022-08-31
Laisvų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui: 2022-09-05 – 2022-11-30
Visos priėmimo datos: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/

 • Registruokis LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje;
 • Prisijunk prie BPIS su gautu vartotojo numeriu (nepamirškite savo slaptažodžio) ir pateik informacinėje sistemoje prašomą informaciją (jei ji neįkelta automatiškai) – apie savo išsilavinimą, įgytas kvalifikacijas ir kt.;
 • Pasirink pageidaujamas profesinio mokymo programas;
 • Išlaikyk, testą jei taikomas pasirinktai programai;
 • Pridėk trūkstamus dokumentus prašymo teikimo formoje iki nustatyto termino pabaigos;
 • Gavęs kvietimą mokytis, sudaryk mokymo sutartį su profesinio mokymo įstaiga; jei reikia bendrabučio pažymėk Prašyme ir kreipkis į profesinio mokymo įstaigą
 • Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų, o stojant į programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2.

  Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022 m. kovo 22 d. suvestinės redakcijos, įsakymo Nr. V-373, V skyrių.

 • Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilė sistemoje sudaroma mažėjimo pagal stojančiųjų konkursinį balą ir pirmumo kriterijus, nustatytus vadovaujantis Kriterijų sąrašo reikalavimais, tvarka.

  Tais atvejais, kai stojančiųjų konkursinis balas yra vienodas šimtųjų tikslumu, aukštesnius Stojančiųjų eilės rezultatus turinčiu laikomas tas stojantysis, kuris turi daugiau aukštesnių atskirų dalykų įvertinimų. Mokytis iš stojančiųjų eilės kviečiamas plane nustatytas asmenų skaičius.

  Žr.: Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 22 d. suvestinės redakcijos, įsakymo Nr. V-373, V skyrių.

Instrukcija mokymo sutarčiai su profesinio mokymo įstaiga sudaryti elektronine forma.

Profesinio mokymo įstaigų sąrašas, kuriose mokymo sutartį galima sudaryti elektronine forma: 

 • Alytaus profesinio rengimo centras
 • Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
 • Jonavos politechnikos mokykla
 • Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
 • Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
 • Kauno informacinių technologijų mokykla
 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
 • Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
 • Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
 • Kauno taikomosios dailės mokykla
 • Kauno technikos profesinio mokymo centras
 • Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
 • Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
 • Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras
 • Klaipėdos technologijų mokymo centras
 • Klaipėdos turizmo mokykla
 • Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
 • Marijampolės profesinio rengimo centras
 • Mažeikių politechnikos mokykla
 • Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
 • Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras
 • Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“
 • Skuodo amatų ir paslaugų mokykla
 • Šiaulių profesinio rengimo centras
 • Švenčionių profesinio rengimo centras
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • Varėnos technologijos ir verslo mokykla
 • Viešoji įstaiga Amatų mokykla
 • Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
 • Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
 • Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
 • Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
 • Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
 • Vilkijos žemės ūkio mokykla
 • Vilniaus agroekologijos mokymo centras
 • Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
 • Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
 • Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
 • Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras
 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
 • Vilniaus technologijų mokymo centras
 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
 • Zarasų profesinė mokykla