Stojantieji į aukštąsias mokyklas šiemet sudarė 19,2 tūkst. studijų sutarčių

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2022-08-17

                                            Stojantieji į aukštąsias mokyklas šiemet sudarė 19,2 tūkst. studijų sutarčių

 

Šiemet naujus mokslo metus pradės 19 162 pirmakursiai (2021 m. – 18 769), iš kurių 11 713 studijuos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose (2021 m. – 12 560). Universitetuose stojantieji sudarė 10 541 studijų sutartį (2021 m. – 10 579), o kolegijose – 8 621 (2021 m. – 8 190). Šių metų Lietuvos abiturientai (kartu su baigusiais tarptautinio bakalaureato diplomo programą) sudarė 11 645 studijų sutartis (2021 m. – 11 589).

Aukštosios mokyklos (16 universitetų ir 18 kolegijų) 2022 m. bendrojo priėmimo metu stojantiesiems pasiūlė 599 studijų programas (2021 m. – 610). Priėmimas įvyko į 565 programas (2021 m. – 569). Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu prašymus LAMA BPO pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 26 173 brandos atestatą turintys asmenys (2021 m. – 26 442). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 14 034 asmenys (2021 m. – 15 934).

Universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų – 19,48 proc. (2021 m. – 18,88 proc.). Antrojoje vietoje – informatikos mokslų krypčių grupė, joje sutartis pasirašė 12,41 proc. priimtų asmenų (2021 m. – 11,31 proc.), trečioji – sveikatos mokslų grupė – 12,06 proc. (2021 m. – 11,97 proc.). Ketvirtoji – humanitarinių mokslų studijų krypčių grupė – 8,61 proc. (2021 m. – 8,65 proc.), penktoji – inžinerijos mokslų krypčių grupė – 8,60 proc. (2021 m. – 9,66 proc.).

Kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programų – sutartis sudarė 28,21 proc. priimtųjų (2021 m. – 28,78). Antroji pagal dydį – sveikatos mokslų grupė 19,58 proc. (2021 m. – 20,01 proc.), trečioji – inžinerijos mokslų grupė – 14,67 proc. (2021 m. – 14,76 proc.).

Pasirenkančiųjų ugdymo mokslų studijų programas šiemet daugėjo. Dėl ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programų sutartis universitetuose sudarė 5,04 proc. priimtųjų (2021 m. – 4,89 proc.), kolegijose – 6,41 proc. (2021 m. – 5,76 proc.).

Universitetuose sudaryta 8 050 sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų (2021 m. – 8 350). Čia studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 7,56. Daugiausia tokių sutarčių sudaryta su Vilniaus universitetu (3 390), Kauno technologijos universitetu (1 114) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu (1 033). Didžiausią studentų skaičių surinko Kauno technologijos universiteto Programų sistemų programa (228), Vilniaus universiteto Teisės studijų programa (192) bei Ekonomikos ir finansų studijų programa (180).

Su kolegijomis stojantieji sudarė 3 663 valstybės finansuojamų studijų sutarčių (2021 m. – 4 210). Jų vidutinis konkursinis balas siekia 5,95. Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių stojantieji sudarė su Vilniaus kolegija (1 098), Kauno kolegija (854) ir Klaipėdos valstybine kolegija (313). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa, kurioje studijuos 123 studentai. Taip pat populiari Programų sistemų programa, kurią Vilniaus kolegijoje pasirinko 82 asmenys, Kauno kolegijoje – 74 stojantieji.

Studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pradės 1 108 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2021 m. – 1 627), iš kurių 760 – šių metų abiturientai (2021 m. – 1 250). Daugiausia šimtukininkų studijuos Vilniaus universitete (439).

Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 7 449 sutartys (2021 m. – 6 209): universitetuose – 2 491 (2021 m. – 2 229), kolegijose – 4 958 (2021 m. – 3 980). Mokėsiančiųjų už studijas vidutinis konkursinis balas universitetų sektoriuje siekia 6,74, kolegijų – 4,46.

Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studentų sulaukė Vilniaus universitetas (736), Vytauto Didžiojo universitetas (438) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (391). Kolegijose – Socialinių mokslų kolegija (1 181), Vilniaus kolegija (590) ir Kauno kolegija (558).

Studijas pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose pradės 1 084 pirmakursiai (2021 m. – 989), iš jų 621 – valstybės finansuojamose vietose (2021 m. – 626). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų pasirinko Mokomojo dalyko pedagogikos studijas Vytauto Didžiojo universitete (117), Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programą Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (98) ir Vaikystės pedagogikos studijų programą Vilniaus kolegijoje (95). Prioritetinėms pedagogų rengimo specializacijoms skirtų 299 eurų stipendijų kas mėnesį gali tikėtis 268 pirmakursiai.

1 lentelė. Į aukštąsias mokyklas priimtų studentų skaičius (2022-08-16)

Aukštoji mokykla

Sutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičius

Pokytis, proc. (vf+
vnf/st)

Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičius

Pokytis proc. (vnf)

Bendras pokytis, proc.

2022 m.

2021 m.

2022 m.

2021 m.

Universitetai

 

Balstogės universiteto filialas Vilniuje

11

6

83

83

Europos humanitarinis universitetas

6

7

-14

-14

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

76

109

-30

-30

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

52

53

-2

79

61

30

15

Kauno technologijos universitetas

1 114

1 158

-4

114

99

15

-2

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

9

16

-44

-44

Klaipėdos universitetas

184

171

8

87

60

45

17

LCC tarptautinis universitetas

4

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

174

170

2

29

32

-9

0

Lietuvos sporto universitetas

91

115

-21

111

110

1

-10

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

495

576

-14

391

395

-1

-9

Mykolo Romerio universitetas

316

285

11

250

272

-8

2

Vilniaus dailės akademija

282

263

7

59

60

-2

6

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1 033

1 070

-3

171

173

-1

-3

Vilniaus universitetas

3 390

3 504

-3

736

608

21

0

Vytauto Didžiojo universitetas

843

876

-4

438

326

34

7

Iš viso universitetuose

8 050

8 350

-4

2 491

2 229

12

0

Kolegijos

 

Alytaus kolegija

88

87

1

127

86

48

24

Kauno kolegija

854

1 052

-19

558

496

13

-9

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

89

126

-29

134

109

23

-5

Kauno technikos kolegija

239

270

-11

20

50

-60

-19

Klaipėdos valstybinė kolegija

313

329

-5

473

438

8

2

Kolpingo kolegija

77

59

31

31

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

40

67

-40

87

82

6

-15

Lietuvos verslo kolegija

17

171

52

229

Marijampolės kolegija

92

92

0

166

91

82

41

Panevėžio kolegija

118

110

7

133

164

-19

-8

Socialinių mokslų kolegija

1 181

1 013

17

17

Šiaulių valstybinė kolegija

186

184

1

278

65

328

86

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

117

133

-12

41

28

46

-2

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla*

52

Utenos kolegija

105

119

-12

268

265

1

-3

Vilniaus dizaino kolegija

29

33

-12

57

24

138

51

Vilniaus kolegija

1 098

1 242

-12

590

593

-1

-8

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

295

349

-15

293

56

423

45

Vilniaus verslo kolegija

304

257

18

18

Iš viso kolegijose

3 663

4 210

-13

4 958

3 980

25

5

IŠ VISO

11 713

12 560

-7

7 449

6 209

20

2

* – Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 2022 m. priėmimo nevykdo.

2 lentelė. Studijų sutartis sudariusiųjų vidutinis konkursinis balas (2022-08-16)

Aukštoji mokykla

Studijų sutartis sudariusiųjų vidutinis konkursinis balas

2022 m.

2021 m.

vf+vnf/st

vnf

vf+vnf/st

vnf

Universitetai

Balstogės universiteto filialas Vilniuje

28,82

38,33

Europos humanitarinis universitetas

3,05

5,91

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

6,81

6,82

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

9,12

6,94

9,76

7,72

Kauno technologijos universitetas

7,11

6,40

7,29

6,28

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

6,23

6,25

Klaipėdos universitetas

6,65

6,19

7,07

6,19

LCC tarptautinis universitetas

6,17

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

10,16

8,88

10,19

8,55

Lietuvos sporto universitetas

7,18

6,46

7,11

6,38

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

8,00

7,39

8,15

7,69

Mykolo Romerio universitetas

6,85

6,10

7,14

6,13

Vilniaus dailės akademija

9,07

8,48

9,01

7,96

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

6,86

6,46

6,97

6,39

Vilniaus universitetas

7,81

6,71

8,03

6,59

Vytauto Didžiojo universitetas

7,18

6,61

7,28

6,57

Vidutinis konkursinis balas universitetuose*

7,56

6,74

7,73

6,77

Kolegijos

Alytaus kolegija

5,91

4,04

5,97

4,59

Kauno kolegija

6,02

5,59

6,13

5,40

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

5,73

4,18

5,85

4,14

Kauno technikos kolegija

5,48

5,48

5,44

5,49

Klaipėdos valstybinė kolegija

5,66

4,19

5,84

4,47

Kolpingo kolegija

3,88

3,75

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

5,91

3,52

5,71

3,93

Lietuvos verslo kolegija

3,67

6,15

5,35

Marijampolės kolegija

5,56

4,43

5,92

5,89

Panevėžio kolegija

5,56

4,86

6,05

4,80

Socialinių mokslų kolegija

4,13

4,22

Šiaulių valstybinė kolegija

5,68

3,77

5,91

5,24

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

6,93

5,19

7,03

5,29

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

3,98

Utenos kolegija

5,87

4,23

6,22

4,39

Vilniaus dizaino kolegija

8,73

7,77

8,84

7,99

Vilniaus kolegija

5,94

5,45

6,04

5,37

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

6,42

3,77

6,18

5,46

Vilniaus verslo kolegija

3,90

4,07

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

5,95

4,46

6,06

4,71

* – be Balstogės universiteto filialo Vilniuje.

3 lentelė. Daugiausia valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų surinkusios studijų programos (2022-08-16)

Eil. Nr.

Aukštoji mokykla

Studijų programa

Pasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st vietų

Universitetai

1

Kauno technologijos universitetas

Programų sistemos

228

2

Vilniaus universitetas

Teisė

192

3

Vilniaus universitetas

Ekonomika ir finansai

180

4

Vilniaus universitetas

Medicina

177

5

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Medicina

153

6

Vilniaus universitetas

Programų sistemos

140

7

Vytauto Didžiojo universitetas

Psichologija

111

8

Vilniaus universitetas

Psichologija

109

9–10

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarinė medicina

99

9–10

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programų inžinerija

99

Kolegijos

1

Vilniaus kolegija

Tarptautinis verslas

123

2

Vilniaus kolegija

Programų sistemos

82

3

Kauno kolegija

Programų sistemos

74

4

Vilniaus kolegija

Bendrosios praktikos slauga

57

5–6

Kauno technikos kolegija

Automobilių techninis eksploatavimas

56

5–6

Kauno technikos kolegija

Statybos inžinerija

56

7–8

Vilniaus kolegija

Reklamos vadyba

54

7–8

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Grafinis dizainas

54

9

Kauno kolegija

Finansai

53

10

Vilniaus kolegija

Apskaita

49

4 lentelė. Pirmakursių pasiskirstymas pagal studijų krypčių grupes (2022-08-16)

Studijų kryptis

2022 m.

2021 m.

Priimtųjų universitetuose, %

Priimtųjų kolegijose, %

Priimtųjų universitetuose, %

Priimtųjų kolegijose, %

Matematikos mokslai

2,18

1,79

Informatikos mokslai

12,41

9,16

11,31

8,08

Fiziniai mokslai

2,74

0,12

2,51

0,06

Gyvybės mokslai

3,29

3,64

Inžinerijos mokslai

8,60

14,67

9,66

14,76

Technologijų mokslai

1,20

1,48

1,47

2,49

Sveikatos mokslai

12,06

19,58

11,97

20,01

Veterinarijos mokslai

1,17

0,92

1,13

1,09

Žemės ūkio mokslai

1,03

1,46

1,58

1,42

Socialiniai mokslai

19,48

9,51

18,88

9,16

Teisė

5,97

2,58

6,17

2,70

Verslo ir viešoji vadyba

7,82

28,21

8,65

28,78

Ugdymo mokslai

5,04

6,41

4,89

5,76

Humanitariniai mokslai

8,61

1,47

8,65

1,67

Menai

6,51

4,42

6,35

4,02

Sportas

1,61

1,35

Visuomenės saugumas

0,28

Iš viso

100

100

100

100

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje:  https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.