Studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose kviečiama per 20,5 tūkst. stojančiųjų

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2022-07-29

                           Studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose kviečiama per 20,5 tūkst. stojančiųjų

 

Aukštosios mokyklos pagrindinio priėmimo metu šiemet pakvietė studijuoti daugiau stojančiųjų negu pernai. Kvietimą studijuoti universitete arba kolegijoje gavo 20 517 stojančiųjų (2021 m. – 20 152). Šią žinią savo prašymo paskyroje ir elektroniniuose laiškuose jau gali matyti 10 892 jaunuoliai, pretenduojantys studijuoti universitetuose (2021 m. – 10 946), ir 9 625 – kolegijose (2021 m. – 9 206).

Iš visų 25 403 prašymą studijuoti ir duomenis pateikusių asmenų (2021 m. – 25 717) bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 21 323 asmenys (2021 m. – 21 503). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 13 404 (2021 m. – 15 342), iš jų 8 143 yra šių metų abiturientai (2021 m. – 9 824). Primename, kad šiemet bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestatus įteikė 19 959 abiturientams (2021 m. – 19 600), profesinio mokymo įstaigos –  3 044 (2021 m. – 3 121).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 11 864 asmenys (2021 m. – 12 550): universitetuose – 8 220 (2021 m. – 8 411), kolegijose – 3 644 (2021 m. – 4 139). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 8 653 stojantieji (2021 m. – 7 602): universitetuose – 2 672 (2021 m. – 2 535), kolegijose – 5 981 (2021 m. – 5 067).

Sudaryti studijų sutarčių pakviesta ir daugiau negu pernai einamųjų metų abiturientų – 11 888 (2021 m. – 11 838): 7 671 universitetuose (2021 m. – 7 950) ir 4 217 kolegijose (2021 m. – 3 888). 7 359 šių metų abiturientai pakviesti sudaryti studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų (2021 m. – 8 410).

Tendencijos renkantis studijų kryptis pastaruosius metus labai nesikeičia. Kaip ir pernai, ir ankstesniais metais, pagal pirmąjį prioritetą daugiausia stojančiųjų rinkosi socialinių, sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų programas, nors trauka į šių mokslų studijas jau slūgsta. Svarbi žinia, kad bendras skaičius stojančiųjų į informatikos ir inžinerijos studijų programas universitetuose nesumažėjo, tačiau šiemet beveik 10 proc. padidėjo ir norus studijuoti pagal informatikos mokslų studijų krypčių programas pareiškusių, ir į jas pakviestųjų skaičius.

Daugiau stojančiųjų šiemet rinkosi ir ugdymo mokslų studijų programas, visų pirma, specialiosios pedagogikos, pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos. Specialiąją pedagogiką pasirinko trečdaliu daugiau stojančiųjų. Kvietimus gavo 1 018 stojančiųjų (2021 m. – 912). Į valstybės finansuojamas vietas pakviesti 587 asmenys (2021 m. – 569), į nefinansuojamas – 431 (2021 m. – 343). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų sulauks Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programa (106), Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos (97), Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos (87) studijų programos. Įstoję į valstybės finansuojamas prioritetinių pedagoginių studijų vietas turės galimybę gauti skatinamąsias 299 eurų stipendijas.

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 596 studijų programas (2021 m. – 610). Priėmimas įvyko į 565 studijų programas (2021 m. – 568), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias leistinas studentų skaičius programoje.

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 4 236 asmenys. Į Vytauto Didžiojo universitetą pakviestas 1 331 stojantysis, į Kauno technologijos universitetą – 1 253, į Vilniaus Gedimino technikos universitetą – 1 250. Kolegijose daugiausia stojančiųjų kviečiama mokytis Vilniaus kolegijoje (1 739), Socialinių mokslų kolegijoje (1 525) ir Kauno kolegijoje (1 514).

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Programų sistemų studijų programą Kauno technologijos universitete (227). Studijuoti Vilniaus universiteto Teisės studijų programoje kviečiami 201, Ekonomikos ir finansų programoje – 186, Medicinos programoje – 177 stojantieji, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos programoje – 153 stojantieji.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų turėtų užimti į Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programą kvietimus gavę stojantieji (122). Į Programų sistemų studijų programą Vilniaus kolegijoje pakvietimus gavo 77 stojantieji, į tokią pačią programą Kauno kolegijoje – 76 stojantieji. Vilniaus kolegijoje į Bendrosios praktikos slaugą kviečiama studijuoti 60 stojančiųjų, į Kauno technikos kolegijos Statybos inžineriją – 57 stojantieji.

Studijuoti kviečiami 1 223 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2021 m. – 1 777), iš kurių 815 – šių metų abiturientai (2021 m. – 1 326). Daugiausia šimtukininkų kviečiami studijuoti Vilniaus universitete – net 641.

Šių metų naujovė – priėmimas į trumposios pakopos studijų programas šalies kolegijose. Į šias studijas gali pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją. Šiemet 10 stojančiųjų gavo kvietimus į informatikos mokslų studijų programas.

Nuo rugpjūčio 1 d. 9 val. iki rugpjūčio 2 d. 17 val. kvietimus gavę stojantieji kviečiami sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis. Dauguma aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu nuo liepos 29 d. 15 val. iki rugpjūčio 2 d. 17 val. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: https://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

Papildomo priėmimo prašymų teikimas vyks rugpjūčio 3–5 dienomis.

Kvietimų mokytis aukštosiose mokyklose skaičius*

Aukštoji mokyklaKvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičiusPokytis proc. (vf+
vnf/st)
Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičiusPokytis proc.
(vnf)

Bendras pokytis proc.

(vf+

vnf/st+

vnf)

2022 m.2021 m.2022 m.2021 m. 
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje1416-13-13
Europos humanitarinis universitetas1317-24-24
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija76106-28-28
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas5253-280166-52-40
Kauno technologijos universitetas1 1381 163-21151068-1
Kazimiero Simonavičiaus universitetas1625-36-36
Klaipėdos universitetas1911711291703017
LCC tarptautinis universitetas34-25-25
Lietuvos muzikos ir teatro akademija17116722433-27-3
Lietuvos sporto universitetas89110-19107112-4-12
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas530579-84394390-5
Mykolo Romerio universitetas31627714263275-45
Vilniaus dailės akademija28525711626209
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 0461 089-42042021-3
Vilniaus universitetas3 4743 585-3762662150
Vytauto Didžiojo universitetas85285404793463811

Iš viso universitetuose

8 2208 411-22 6722 53550

Kolegijos

Alytaus kolegija878091551272217
Šv. Ignaco Lojolos kolegija98125-227346590
Kauno kolegija8901 077-1762453816-6
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija7293-23140114232
Kolpingo kolegija1221081313
Kauno technikos kolegija241267-105256-7-9
Klaipėdos valstybinė kolegija316329-4554563-2-2
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla4466-338893-5-17
Lietuvos verslo kolegija2225264
Marijampolės kolegija88880188979449
Panevėžio kolegija1071016186231-19-12
Socialinių mokslų kolegija1 5251 43266
Šiaulių valstybinė kolegija18817763359226494
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla**98
Utenos kolegija102110-73093090-2
Vilniaus dizaino kolegija3233-346258434
Vilniaus kolegija1 0891 242-12650667-3-9
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija290329-122967032347
Vilniaus verslo kolegija3863371515
Iš viso kolegijose3 6444 139-1259815 067185
IŠ VISO11 86412 550-586537 602142

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

** Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla priėmimo šiemet nevykdo.

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPakviestųjų į vf vietas sk.
Universitetai
1.Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos227
2.Vilniaus universitetasTeisė201
3.Vilniaus universitetasEkonomika ir finansai186
4.Vilniaus universitetasMedicina177
5.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina153
6.Vilniaus universitetasProgramų sistemos129
7.Vytauto Didžiojo universitetasPsichologija113
8.Vilniaus universitetasPsichologija111
9.Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina108
10.Vilniaus universitetasPolitikos mokslai100

Kolegijos

1.Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas122
2.Vilniaus kolegijaProgramų sistemos77
3.Kauno kolegijaProgramų sistemos76
4.Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga60
5.Kauno technikos kolegijaStatybos inžinerija57
6.Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas56
7.Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaGrafinis dizainas55
8.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba54
9.Kauno kolegijaLogistika53
10.Kauno kolegijaFinansai52

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://bakalauras.lamabpo.lt/.

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.