Su universitetais ir kolegijomis sudaryta per 17 tūkst. studijų sutarčių

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2022-08-04

                                             Su universitetais ir kolegijomis sudaryta per 17 tūkst. studijų sutarčių

 

 Stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas šiemet per pagrindinį priėmimą sudarė daugiau studijų sutarčių negu pernai. Universitetuose ir kolegijose sudarytos 17 076 studijų sutartys (2021 m. – 16 757), iš jų 10 932 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2021 m. – 11 564). Universitetuose studijas pradės 9 870 pirmakursių (2021 m. – 9 857), iš jų 7 734 – valstybės finansuojamose vietose (2021 m. – 7 913). Kolegijose sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų sudarė 3 198 (2021 m. – 3 651), iš viso šiame sektoriuje studijuos 7 206 asmenys (2021 m. – 6 900). Jei universitetų sektoriuje būsimų studentų skaičius išliko toks pats kaip ir pernai, kolegijų sektoriuje jis padidėjo 4 proc., nes šiame sektoriuje mokančių už studijas padaugėjo 759.

Šių metų Lietuvos abiturientai sudarė 10 652 sutartis (2021 m. – 10 598): universitetuose – 7 219 (2021 m. – 7 392), kolegijose – 3 433 (2021 m. – 3 206). Valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose studijuos 6 953 šiemet brandos atestatus gavusieji asmenys (2021 m. – 7 920): universitetuose – 5 676 (2021 m. – 6 138), kolegijose 1 277 (2021 m. – 1 782).

Daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas (3 902), Kauno technologijos universitetas (1 191) ir Vytauto Didžiojo universitetas (1 173). Kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegija (1 436), Kauno kolegija (1212) ir Socialinių mokslų kolegija (997).

Daugiausia studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų studijų vietų sudaryta Vilniaus universitete (3 262), Kauno technologijos universitete (1 091) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (990). Studijų programos, pakvietusios daugiausia valstybės finansavimą gausiančių studentų: universitetuose – Programų sistemos Kauno technologijos universitete (226), Teisė (186) bei Ekonomika ir finansai (172) Vilniaus universitete.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų pirmakursių ateis į Vilniaus kolegiją (952), Kauno kolegiją (770) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (269). Daugiausia valstybės finansavimą gausiančių pirmakursių bus Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programoje (105), po 69 pirmakursius studijuos Programų sistemas Kauno ir Vilniaus kolegijose, 54 asmenys pasirinko Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos studijų programą.

Studijų sutartis sudarė 1 073 asmenys, gavę bent po vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2021 m. – 1 584), iš kurių 744 yra šių metų abiturientai (2021 m. – 1 219).

Pabrėžtina, kad universitetų sektoriuje šiemet net 120 padaugėjo asmenų, studijuosiančių informatikos mokslus valstybės finansuojamose vietose, šiemet studijų sutartis dėl šios studijų krypčių grupės studijų programų sudarė 1 235 asmenys (2021 m. – 1 116). Universitetuose inžineriją pasirinko 982 asmenys (2021 m. – 1093). Į kolegijų sektoriaus valstybės finansuojamas vietas informatikos, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėje priimti 993 asmenys (2021 m. – 1 174).

Ugdymo mokslų studentų daugėja. Dėl ugdymo mokslų studijų programų studijų sutartis sudarė 938 asmenys (2021 m. – 839) – 562 valstybės finansuojamose vietose (2021 m. – 547), 376 – nefinansuojamose (2021 m. – 292). Daugiausia šių sutarčių sudaryta Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos (101), Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos (83), Kauno kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos (80) ugdymo studijų programose. Šiemet valstybė prioritetą skyrė matematikos ir gamtos mokslų dalykų, pradinio ugdymo ir specialiosios pedagogikos studijų programoms, į jas šiemet priimta 350 asmenų (2021 m. – 249).

Nuo rugpjūčio 3 d. iki 5 d. stojantieji gali teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Į valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti tik asmenys, pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Sudariusiųjų studijų sutartis aukštosiose mokyklose skaičius*

Aukštoji mokykla

Priimtieji į valstybės finansuojamas vietas arba vietas su studijų stipendija (vf+vnf/st)

Pokytis proc. (vf+
vnf/st)

Sudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf)

Pokytis proc. (vnf)

Bendras pokytis proc.

2022 m.

2021 m.

2022 m.

2021 m.

 

Universitetai

Balstogės universiteto filialas Vilniuje

 

11

6

83

83

Europos humanitarinis universitetas

 

3

7

-57

-57

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

74

104

-29

-29

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

50

49

2

73

57

28

16

Kauno technologijos universitetas

1091

1114

-2

100

90

11

-1

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

6

16

-63

-63

Klaipėdos universitetas

169

158

7

70

49

43

15

LCC tarptautinis universitetas

4

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

169

164

3

21

27

-22

-1

Lietuvos sporto universitetas

84

104

-19

94

88

7

-7

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

483

550

-12

331

348

-5

-9

Mykolo Romerio universitetas

285

256

11

220

240

-8

2

Vilniaus dailės akademija

277

251

10

56

53

6

10

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

990

1014

-2

138

148

-7

-3

Vilniaus universitetas

3262

3338

-2

640

531

21

1

Vytauto Didžiojo universitetas

800

811

-1

373

280

33

8

Iš viso universitetuose

7734

7913

-2

2136

1944

10

0

Kolegijos

Alytaus kolegija

75

73

3

92

69

33

18

Kauno kolegija

770

941

-18

442

402

10

-10

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

67

84

-20

106

82

29

4

Kauno technikos kolegija

224

237

-5

18

40

-55

-13

Klaipėdos valstybinė kolegija

262

288

-9

379

370

2

-3

Kolpingo kolegija

58

45

29

29

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

36

61

-41

64

68

-6

-22

Lietuvos verslo kolegija

17

138

39

254

Marijampolės kolegija

78

82

-5

129

77

68

30

Panevėžio kolegija

92

92

0

103

136

-24

-14

Socialinių mokslų kolegija

997

838

19

19

Šiaulių valstybinė kolegija

170

154

10

237

51

365

99

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

89

107

-17

32

23

39

-7

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla**

41

Utenos kolegija

87

101

-14

223

209

7

Vilniaus dizaino kolegija

27

29

-7

37

21

76

28

Vilniaus kolegija

952

1081

-12

484

482

0

-8

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

269

304

-12

223

47

374

40

Vilniaus verslo kolegija

246

209

18

18

Iš viso kolegijose

3198

3651

-12

4008

3249

23

4

IŠ VISO

10932

11564

-5

6144

5193

18

2

* – į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

** – Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 2022 m. priėmimo nevykdo. 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų studentų skaičių surinkusios studijų programos

Eil. Nr.

Aukštoji mokykla

Studijų programa

Sudariusieji sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų

Universitetai

1.

Kauno technologijos universitetas

Programų sistemos

226

2.

Vilniaus universitetas

Teisė

186

3.

Vilniaus universitetas

Ekonomika ir finansai

172

4.

Vilniaus universitetas

Medicina

171

5.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Medicina

148

6.

Vilniaus universitetas

Programų sistemos

123

7.

Vytauto Didžiojo universitetas

Psichologija

107

8.

Vilniaus universitetas

Psichologija

105

9.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarinė medicina

95

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programų inžinerija

95

10.

Vilniaus universitetas

Politikos mokslai

94

Kolegijos

1.

Vilniaus kolegija

Tarptautinis verslas

105

2.

Kauno kolegija

Programų sistemos

69

Vilniaus kolegija

Programų sistemos 

69

3.

Kauno technikos kolegija

Statybos inžinerija

54

4.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Grafinis dizainas

53

Vilniaus kolegija

Bendrosios praktikos slauga

53

5.

Kauno technikos kolegija

Automobilių techninis eksploatavimas

52

6.

Kauno kolegija

Finansai

47

Vilniaus kolegija

Reklamos vadyba

47

7.

Kauno kolegija

Logistika

44

8.

Kauno kolegija

Pardavimai ir marketingas

43

9.

Kauno kolegija

Dizainas

42

10.

Vilniaus kolegija

Apskaita

41

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://bakalauras.lamabpo.lt/.

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.