Sudaryta daugiau nei 1,1 tūkst. profesinio mokymo sutarčių

Sudaryta daugiau nei 1,1 tūkst. profesinio mokymo sutarčių

2023-02-20

Baigėsi 2023 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Su 18 profesinio mokymo įstaigų sudarytos 1 149 mokymo sutartys (2022 m. – 1 007 sutartys) dėl 99 profesinio mokymo programų (2022 m. – 96). Naujiems mokiniams mokslo metai prasideda jau vasario 20 d.

Su profesinio mokymo įstaigomis mokymo sutartis sudarė 1 109 vidurinį išsilavinimą įgijusieji ir 40 – jo dar neturinčių mokinių (2022 m. – atitinkamai 948 ir 59). Iš visų sutartis sudariusių asmenų 1 144 mokysis valstybės finansuojamose vietose (2022 m. – 1 001).
Daugiausia mokinių mokysis pagal sveikatos priežiūros (244), inžinerijos ir inžinerinių profesijų (227), socialinės gerovės (146) švietimo sričių mokymo programas. Gausiausio naujų mokinių būrio sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (189), Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (150) ir Alytaus profesinio rengimo centras (129). Populiariausios yra Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (86), Slaugytojo padėjėjo (76) ir Elektriko (68) modulinės tęstinio profesinio mokymo programos.
Daugiausia norinčiųjų įgyti profesiją profesinio mokymo įstaigos sulaukia vasaros  priėmimo etapuose. Pagrindinio priėmimo vasaros etapas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 1 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 7 d.
Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 21–27 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d.
Iš viso į valstybės finansuojamas vietas numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.
Pagrindinio priėmimo vasaros etapo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/.

Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (žiemos etapas / 2023-02-20)

Švietimo sritisMokymo sutarčių skaičius
2023 m.2022 m.
Sveikatos priežiūra244171
Inžinerija ir inžinerinės profesijos227173
Socialinė gerovė146126
Transporto paslaugos14092
Paslaugos asmenims138107
Verslas ir administravimas10079
Architektūra ir statyba5074
Informacijos ir ryšio technologijos5027
Menai3033
Gamyba ir perdirbimas2487
Žemės ūkis38
IŠ VISO1 1491 007


Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos (žiemos etapas / 2023-02-20)

Eil. Nr.Programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
1Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101)86
2Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43091302)76
3Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (T43071304)68
4Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401)57
5Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092201)52
6Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43092201)45
7Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (M44071304)39
8Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43091301)36
9Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T32092301)35
10Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43091501)34


Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt
atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: lamabpo.lt/profesinis-mokymas