Sudaryti profesinio mokymo sutartis kviečiama 18,5 tūkst. stojančiųjų

2022-08-12

        Sudaryti profesinio mokymo sutartis kviečiama 18,5 tūkst. stojančiųjų

 

Profesinio mokymo įstaigos šiemet pagrindinio priėmimo vasaros etapo metu pakvietė mokytis daugiau stojančiųjų negu pernai. Kvietimą mokytis gavo 18 490 stojančiųjų (2021 m. – 18 298), iš jų 18 106 – į valstybės finansuojamas mokymo vietas (2021 m. – 17 827). 10 894 pakviestieji turi vidurinį išsilavinimą (2021 m. – 12 900), 7 596 asmenys vidurinio išsilavinimo dar neturi (2021 m. – 5 398).

Daugiausia stojančiųjų su viduriniu išsilavinimu – 1 922 – kviečiami į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities mokymo programas (2021 m. – 2 353), 1 794 stojantieji kviečiami į Sveikatos priežiūros programas (2021 m. – 1 805), 1 662 stojantieji – į Paslaugų asmenims programas (2021 m. – 2 084).

Daugiausia vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų pasirinko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Čia mokytis kviečiami 2 024 stojantieji. Mokytis Šiaulių profesinio rengimo centre kvietimus gavo 710, o Marijampolės profesinio rengimo centre – 580 asmenys. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Paramediko, Kosmetiko ir Masažuotojo modulinės profesinio mokymo programos, taip pat Transporto priemonių remontininko ir Slaugytojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos.

Dažniausiai vidurinio išsilavinimo neįgijusių stojančiųjų pasirenkamų švietimo sričių trejetukas nepakito. Pasirašyti sutarčių šiame etape gausiausiai kviečiama į šių švietimo sričių programas: Architektūros ir statybos – 1 861 (2021 m. – 1 127), Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 1 747 (2021 m. – 1 729), Paslaugų asmenims – 1 701 (2021 m. – 1 265).

Daugiausia vidurinio išsilavinimo neįgijusių asmenų kviečiama sudaryti sutartis su Marijampolės profesinio rengimo centru (397), Šiaulių profesinio rengimo centru (251), Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (248). Didžiausio besimokančiųjų skaičiaus sulauks Transporto priemonių remontininko ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinės profesinio mokymo programos. Taip pat populiarios Virėjo, Vizažisto, Kirpėjo ir Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinės programos.

Valstybės finansuojamos (VF) vietos pasiūlytos 191 užsienio piliečiui, kuriam Lietuvos Respublikoje suteikta laikinoji apsauga.

Profesijos žinių įgyti dar bendrojo ugdymo mokyklos suole pakviesti 754 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2021 m. – 422). Jie mokysis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Staliaus dirbinių apdailos, Paviršių apdailos plytelėmis ir Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimo profesinės programos moduliai. Atskirą modulį baigęs mokinys gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, jis jam leis užsiimti atitinkama veikla. Mokiniui mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą, įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos.

Primename, kad pagrindinio priėmimo žiemos etape jau buvo pasirašytos 1 007 mokymo sutartys. Iš viso šiais metais skirta 20 610 valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų.

Gavusieji kvietimą rugpjūčio 16–18 dienomis kviečiami pasirašyti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis. Mokymo sutartis galima pasirašyti ir elektronine forma. Šių įstaigų sąrašą galima rasti čia: https://profesinis.lamabpo.lt/profesines-mokyklos/el-sutarciu-sudarymas/.

Norintieji dalyvauti papildomame priėmime savo prašymus gali registruoti nuo rugpjūčio 19 d. iki 23 d. Kvietimai mokytis bus pateikti rugpjūčio 26 d. Sutartys su profesinio mokymo įstaigomis bus sudaromos rugpjūčio 29–30 d., o su profesinio mokymo įstaigomis, priimančiomis daugiau nei 300 mokinių, – iki rugpjūčio 31 d.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo metu kvietimus dėl mokymo programų gavusių asmenų skaičius

Švietimo sritisPakviestųjų skaičius
2022 m.2021 m.
VF VNFIš visoVFVNFIš viso
Menai101425103995436990
Verslas ir administravimas14742915031308251333
Informacijos ir ryšio technologijos11751311881109161125
Inžinerija ir inžinerinės profesijos36284136694041414082
Gamyba ir perdirbimas7521476689030920
Architektūra ir statyba19281719451937221959
Žemės ūkis7682178968834722
Miškininkystė1901934135
Žuvininkystė1501527229
Sveikatos priežiūra174879182716971081805
Socialinė gerovė14295414831005511056
Paslaugos asmenims32927133633273763349
Saugos paslaugos7367956359
Transporto paslaugos7911480580826834
Iš viso18106384184901782747118298

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas pateikiama LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt.

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.