Stojamieji egzaminai

Stojamasis testas

Stojamojo testo reikalavimus nustato kolegijos, vykdančios atitinkamos studijų krypties studijų programas. Jeigu stojantysis jau yra įgijęs IV lygio profesinę kvalifikaciją ir ji atitinka pasirinktos studijuoti studijų programos pagrindinę arba gretutinę švietimo sritį, jam stojamojo testo laikyti nereikia. Pasirinkus pageidaujamą studijų programą, stojančiajam informacinė sistema pasiūlo stojamojo testo laikymo datas ir vietas. Stojančiojo testo pagal pasirinktą studijų kryptį rezultatus dešimtbalėje skalėje įvertina kolegija, į kurią pirmuoju pageidavimu pretenduoja stojantysis.