Trumposios pakopos studijos

Kauno kolegija (KK)

Adresas: Pramonės pr. 22A-104, LT-50468 Kaunas
El.paštas: priemimas@go.kauko.lt
Interneto svetainė: https://www.kaunokolegija.lt/
Facebook: Kauno kolegija

Priėmimo taisyklės

Panevėžio kolegija (PK)

Adresas: Laisvės a. 23 – 117, LT-35200 Panevėžys
El.paštas: stojimas@panko.lt
Interneto svetainė: http://www.panko.lt/

Priėmimo taisyklės

Vilniaus kolegija (VK)

Adresas: Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
El.paštas: priemimas@viko.lt
Interneto svetainė: https://www.viko.lt/
  • Priėmimo galimybės

Trumposios studijos – aukštojo mokslo studijų pakopa profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti. Trumposios pakopos studijas vykdo kolegijos, vadovaudamosi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamu suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašu. Trumposios pakopos programos apimtis gali būti 90 arba 120 (studijų krypties (krypčių) apraše) nustatytais atvejais) studijų kreditų. Pagal trumpųjų studijų programą numatytai studentų praktikai realioje darbo vietoje, skiriama atitinkamai 30 arba 40 kreditų.

Į aukštosios mokyklos trumposios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį atitinkančią profesinio mokymo programą, atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus ir kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus, įvertinus profesinių standartų ir studijų krypties aprašų reikalavimus (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 str. 2 dalis).

Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinė eilė sudaroma švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus valstybinių aukštųjų mokyklų siūlymus, ir paskelbiama kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos, likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki priėmimo į aukštąsias mokyklas pradžios reikalavimus (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 str. 1 dalis).

Šiemet studentai priimami į informatikos inžinerijos, programų sistemų ir turizmo ir poilsio studijų krypčių grupių studijų programas. Iš viso joms skirtos 55 valstybės finansuojamos studijų vietos.

Ką gausite iš trumpųjų studijų

Trumposios pakopos studijų metu įgyta kvalifikacija suteikia teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas pagal koleginių studijų programas. Šios 1,5-2 metų studijos ypač patrauklios profesinio mokymo įstaigų absolventams, nes jas užbaigus ir vėliau stojant į profesinio bakalauro programas, jose nereikės studijuoti visus 3 metus (dalis studijų dalykų bus įskaityti iš trumposios pakopos studijų). Šios pakopos studijos – tai kelias į aukštąjį mokslą, kuris leidžia rinktis trumpesnes studijas ir greičiau pradėti karjerą.

Stipendijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka trumposios pakopos studentai gali gauti skatinamąsias ir socialines stipendijas.