Priėmimo datos

Pagrindinis priėmimas
Prašymų priimti studijuoti į trumposios pakopos studijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, profesinio mokymo programos baigimo, stojamojo testo, profesinės patirties vertinimas, kitų dokumentų elektroninis pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje
2022-06-01 – 2022-07-25 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas
2022-07-29 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose
2022-08-01 9 val. – 2022-08-02 17 val.
Papildomas priėmimas
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje
2022-08-03 – 2022-08-05
Kvietimo studijuoti paskelbimas
2022-08-10 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose
2022-08-11 8 val. – 2022-08-12 17 val.