Studijų programų sąrašas

Šiemet studentai priimami į informatikos inžinerijos ir programų sistemų studijų krypčių grupių studijų programas.

Kauno kolegijoje: Sistemų administravimas; Vartotojo sąsajų kūrimas

Panevėžio kolegijoje: Verslo internetinių sistemų kūrimas