Skip to main content

Birželio 1 d. prasideda bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas

2024 m. gegužės 31d.


Artėjant stojimams į aukštąsias mokyklas, abiturientų širdis užpildo natūralus jaudulys ir nerimas. Ypač šiais metais, kai atnaujinta bendrojo priėmimo tvarka kelia nemažai klausimų. Visgi, svarbu nenusiminti – sėkmingai išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai (VBE) ir toliau išlieka esminiu raktu į svajonių profesiją. Nuo birželio 1 d. norintieji stoti į universitetus ir kolegijas kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį.

Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 14 universitetų (11 valstybinių ir 3 nevalstybiniai) ir 18 kolegijų (12 valstybinių ir 6 nevalstybinės). Valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12,7 tūkst. pirmakursių: 8,6 tūkst. į universitetus ir 4,1 tūkst. į kolegijas.

Priėmimą šiemet sudaro trys etapai: pagrindinis ir du papildomo priėmimo etapai. Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji gali registruoti iki liepos 24 d. 12 val. Visą šį laikotarpį, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, į prašymą įtrauktus pageidavimus galima pildyti, išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Šio etapo rezultatai bus skelbiami liepos 31 d. iki 12 val. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo liepos 31 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 1 d. 8 val.) iki rugpjūčio 2 d. 16 val.

Pagrindinio priėmimo metu nuo birželio 13 d. iki liepos 22 d. vyks stojamųjų egzaminų sesija norintiems stoti į menų studijų programas. Egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 23 d. Egzaminų tvarkaraštis skelbiamas LAMA BPO tinklalapyje.

Nuo rugpjūčio 5 iki 8 d. 15 val. stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 12 d. iki 12 val. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 12 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 13 d. 8 val.) iki rugpjūčio 14 d. 16 val. Papildomo priėmimo antrojo etapo metu stojantieji galės teikti prašymus nuo rugpjūčio 19 d. iki 22 d. 15 val. Kvietimai studijuoti bus išsiųsti rugpjūčio 26 d. iki 12 val., sutartis bus galima pasirašyti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 26 d. 15 val.) arba atvykus į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 27 d. 8 val.) iki rugpjūčio 28 d. 16 val.

Didžiausios permainos – šių metų abiturientams

Šiemet itin svarbu atidžiau susipažinti su atnaujintais teisės aktais ir tvarkomis, kuriuos galima rasti LAMA BPO tinklalapyje.

Primename, kad stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2024 m. ir vėliau, bus taikomi vienodi minimalūs reikalavimai tiek stojant į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas. Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris (stojantieji į menų studijų krypčių grupės studijas ir baigę trumposios pakopos studijas – ne mažiau kaip du) valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas jo išlaikyti nebūtina) ir stojančiojo pasirinktą egzaminą. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (turės būti ne mažesnis kaip 36 balai), į kolegijas – patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (turės būti ne mažesnis kaip 16 balų).

Nuo šių metų mažiausią stojamąjį konkursinį balą, su kuriuo priimama studijuoti, nusistato pačios aukštosios mokyklos. Atkreipiame dėmesį, kad stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius.

Dvi konkursinės eilės

Nuo šių metų atsiranda antroji konkursinė eilė stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose. Antroji konkursinė eilė skirta aukštojo mokslo prieinamumui didinti sudarant kuo geresnes sąlygas visiems studijoms pasirengusiems jaunuoliams, kurių socialinė aplinka nėra palanki. Antrajai konkursinei eilei švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skirta apie 10 proc. valstybės finansuojamų studijų vietų.

Antrąja konkursine eile galės naudotis stojantieji, tenkinantys visiems stojantiesiems aukštosios mokyklos nustatytus slenkstinius reikalavimus ir atitinkantys bent vieną iš šių sąlygų: yra iš labai mažas pajamas gaunančių šeimų, ne vyresni kaip 25 m. našlaičiai, globotiniai, turintieji 45 proc. ar mažesnį dalyvumo lygį arba sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygį, taip pat trumpųjų studijų absolventai ir turintieji bent 24 mėn. praktinės veiklos patirties. Praktine veikla laikoma ir karo tarnyba. Jei antrojoje konkursinėje eilėje susidarys konkursas, stojantieji automatiškai pateks į įprastinę pirmąją konkursinę eilę ir joje galės siekti pageidaujamos studijų vietos.

Trumposios pakopos studijos

Jau trečius metus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje vyks priėmimas į kolegijų trumposios pakopos studijų programas. Visgi ir čia pokyčių šiemet yra. Šių ir vėlesnių bendrojo ugdymo programos baigimo metų asmenims, neturintiems profesinės kvalifikacijos, šios pakopos nebebus galima rinktis. Anksčiau įgijusiems vidurinį išsilavinimą rinktis trumpąją pakopą galimybės išlieka ir neturint profesinės kvalifikacijos. Šiemet stojantieji bus priimami į šešių studijų krypčių programas. Preliminariai šioms studijoms numatyta 100 valstybės finansuojamų vietų.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/ ir https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/.

KTU, KU ir VK nuotr.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kontaktai: tel. (+370) 37 280400, el. p.: aukstasis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45