Stojantiesiems 2023

Aukštosios mokyklos

Kauno kolegija (KK)

Adresas: Pramonės pr. 22A-104, LT-50468 Kaunas

Panevėžio kolegija (PK)

Adresas: Laisvės a. 23 – 117, LT-35200 Panevėžys
El.paštas: stojimas@panko.lt
Interneto svetainė: http://www.panko.lt/

Vilniaus kolegija (VK)

Adresas: Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
El.paštas: priemimas@viko.lt
Interneto svetainė: https://www.viko.lt/

Pagalba / DUK

Negalite, į aukštosios mokyklos trumposios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį.

Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai.

Stojančiojo konkursinis balas turi būti ne žemesnis negu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų specialiųjų gebėjimų įvertinimo rezultatų. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Šimtabalėje skalėje pateikti valstybinių brandos egzaminų ar nustatyta tvarka perskaičiuoti stojamųjų testų, mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę..

Palankiausias stojančiajam įvertinimas.

Stojantysis studijuoti kviečiamas aukščiausiu prioritetu konkurso tvarka, todėl tuo atveju, kai antrajam stojančiajam prireiks pasinaudoti trečiuoju pageidavimu, (pagal pirmuosius du pageidavimus jis dėl kokių nors priežasčių negali būti pakviestas),  jie abu bus lyginami tik pagal konkursinį balą.

Taip, galite pretenduoti, jeigu nesate įgijęs daugiau kaip pusę studijų programos kreditų už valstybės lėšas.

Pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti neturi teisės:

  • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis.