Skip to main content

Priėmimo principai

1. Bendrojo priėmimo į rezidentūros studijas prašymai pateikiami tik internetu per priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (LAMA BPO) po to, kai stojantieji sumoka stojamąją įmoką. Stojamoji įmoka turi būti sumokėta iki birželio 18 d. imtinai. Prašymo forma skelbiama šios sistemos tinklalapyje (http://www.rezidentura.lt).

2. Vientisųjų studijų diplomų ir priedėlių prie diplomų duomenys į priėmimo internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą patenka tiesiai iš universitetų duomenų bazių. Vientisąsias studijas baigę ne Lietuvoje (visi) ir anksčiau nei 2011 m. stojantieji diplomus ir priedėlius prie diplomo turi pateikti Vilniaus universiteto priėmimo į rezidentūros studijas komisijai arba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto priėmimo į rezidentūros studijas komisijai.

3. Stojamoji studijų įmoka – 50,00 € nepriklausomai nuo pareikštų pageidavimų skaičiaus. Sąskaitos rekvizitai: Vilniaus universitetas, Įmonės kodas 211950810, Bankas: AB “Swedbank”, sąskaitos Nr. LT317300010095308400, Įmokos kodas 103211, Mokėjimo paskirtis – 15000013, Įmokos pavadinimas – „Bendras priėmimas į rezidentūrą“.

4. Priėmimas į medicinos, odontologijos ir veterinarijos medicinos rezidentūros studijų programas vyksta vienu metu abiejuose universitetuose. Prašyme prioriteto tvarka galima pateikti iki 6 pageidavimų į bet kurias rezidentūros studijų programas.

5. Pagrindinio priėmimo metu galima užimti tik vieną valstybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą (jeigu tokia vieta buvo planuota) vietą. Pakviestasis asmuo gali priimti pasiūlymą pasirašydamas valstybės finansuojamų arba valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų sutartį su universitetu.

6. Jeigu po pagrindinio priėmimo etapo lieka laisvų rezidentūros studijų vietų, organizuojamas papildomas priėmimas. Papildomame priėmime gali dalyvauti tik asmenys, dalyvavę pagrindiniame priėmime ir nesudarę valstybės finansuojamų rezidentūros studijų sutarties:
6.1. jei pagrindinio priėmimo metu sudaryta valstybės nefinansuojamų studijų sutartis, papildomame priėmime dalyvauti galima tik dėl valstybės finansuojamų vietų;
6.2. jei negautas ar nepriimtas joks kvietimas studijuoti rezidentūroje, papildomame priėmime galima dalyvauti tiek dėl valstybės finansuojamų, tiek dėl valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų vietų.
6.3. Papildomam priėmimui teikiamas naujas prašymas be papildomos stojamosios įmokos.

7. Jei po pagrindinio ir papildomo priėmimo etapų lieka laisvų rezidentūros studijų vietų, konkursus į šias vietas organizuoja kiekvienas universitetas atskirai pagal savo priėmimo į rezidentūrą taisykles.

8. Stojantiesiems į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos, odontologijos ir veterinarijos medicinos rezidentūros studijų programas privalomas motyvacijos įvertinimas. Stojantiems į Vilniaus universiteto medicinos ir odontologijos krypčių rezidentūros studijų programas motyvacijos įvertinimas yra privalomas, išskyrus šias medicinos krypties rezidentūros studijų programas:

8.1. Darbo medicina,

8.2. Fizinė medicina ir reabilitacija,

8.3. Genetika,

8.4. Kardiologija,

8.5. Laboratorinė medicina,

8.6. Oftalmologija,

8.7. Otorinolaringologija,

8.8. Sporto medicina,

8.9. Šeimos medicina,

8.10. Vaikų ir paauglių psichiatrija,

8.11. Vaikų ligos,

8.12. Vaikų ligos ir vaikų alergologija,

8.13. Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija,

8.14. Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija,

8.15. Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos,

8.16. Vaikų ligos ir vaikų kardiologija,

8.17. Vaikų ligos ir vaikų nefrologija,

8.18. Vaikų ligos ir vaikų neurologija,

8.19. Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija,

8.20. Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija,

8.21. Vaikų ligos ir vaikų reumatologija,

8.22. Vidaus ligos.

9. Konkursiniai balai skaičiuojami pagal universitetų 2024 metų priėmimo į rezidentūros studijas sąlygose nurodytas konkursinio balo formules.

10. Jeigu asmens priedėlyje prie vientisųjų studijų diplomo nėra tai rezidentūros studijų programai numatyto profilinio dalyko arba jo įvertinimo pažymiu, jis į vidurkį neskaičiuojamas.

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45