Skip to main content

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas, projekto kodas 09.3.2-ESFA-V-710-01-0003

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) įgyvendina projektą „Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas“ finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“.

Projektas yra skirtas didinti bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemos efektyvumą, siekiant užtikrinti sąmoningą ir informacija paremtą studijų pasirinkimą ir prieinamumą.
Projekte iškelti uždaviniai:
– plėtoti bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemos funkcionalumą;
– užtikrinti skaidrumą ir galimybes pasirinkti studijas pagal sugebėjimus, kompetencijas, motyvaciją.
Uždaviniams pasiekti bus įgyvendinamos šios veiklos:

  • Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinės sistemos funkcionalumo praplėtimas, koregavimas ir palaikymas.
  • Bendrojo priėmimo sistemos dalyvių informavimas, mokymai, konsultavimas.
  • Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarkos ir studijų viešinimas.
  • Bendrųjų stojamųjų egzaminų į meno studijas ir motyvacijos vertinimo į pedagogines studijų programas įgyvendinimas aukštosiose mokyklose.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomi mokomieji ir informaciniai renginiai, organizuojamos mugės, pristatančios studijas ir bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemą, plėtojama techninė ir programinė sistemos bazė, įgyvendinami bendrojo priėmimo egzaminai ir jų veiksmingumo vertinimas. Tikimasi, kad projekto metu sukurti rezultatai užtikrins sąmoningą ir informacija paremtą studijų pasirinkimą ir prieinamumą Lietuvos bei užsienio moksleiviams ir taps svarbiu stebėsenos instrumentu, leidžiančiu priimti savalaikius studijų planavimo ir valdymo sprendimus.

Projekto detalės:
Projekto pradžia 2015 m. spalio 1 d.
Projekto pabaiga 2023 m. spalio 31 d.
Projekto biudžetas 3.839.887,46 EUR

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45