Skip to main content

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 • Rezidentūros studijų programos

  Kodas Rezidentūros studijų programos pavadinimas Studijų trukmė (m) Suteikiama kvalifikacija Pastabos
  Medicinos kryptis
  7330GX047 Vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija 6 Vaikų ligų gydytojas ir vaikų intensyviosios terapijos gydytojas
  7330GX049 Vaikų ligos ir vaikų kardiologija 6 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų kardiologas
  7330GX053 Vaikų ligos ir vaikų neurologija 6 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų neurologas
  7330GX001 Abdominalinė chirurgija 5 Abdominalinės chirurgijos gydytojas
  7330GX005 Chemoterapinė onkologija 5 Gydytojas onkologas chemoterapeutas
  7330GX006 Chirurgija 5 Gydytojas chirurgas
  7330GX020 Kraujagyslių chirurgija 5 Gydytojas kraujagyslių chirurgas
  7330GX021 Krūtinės chirurgija 5 Gydytojas krūtinės chirurgas
  7330GX024 Neurochirurgija 5 Gydytojas neurochirurgas
  7330GX027 Ortopedija ir traumatologija 5 Gydytojas ortopedas traumatologas
  7330GX030 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 5 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
  7330GX039 Širdies chirurgija 5 Gydytojas širdies chirurgas
  7330GX040 Urologija 5 Gydytojas urologas
  7330GX041 Vaikų chirurgija 5 Gydytojas vaikų chirurgas
  7330GX051 Vaikų ligos ir neonatologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas neonatologas
  7330GX043 Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų endokrinologas
  7330GX044 Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų gastroenterologas
  7330GX045 Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų onkohematologas
  7330GX054 Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų pulmonologas
  7330GX052 Vaikų ligos ir vaikų nefrologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų nefrologas
  7330GX056 Veido ir žandikaulių chirurgija 5 Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas
  7330GX057 Vidaus ligos 5 Vidaus ligų gydytojas
  7330GX002 Akušerija ir ginekologija 4 Gydytojas akušeris ginekologas
  7330GX003 Alergologija ir klinikinė imunologija 4 Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas
  7330GX004 Anesteziologija ir reanimatologija 4 Gydytojas anesteziologas reanimatologas
  7330GX007 Darbo medicina 4 Darbo medicinos gydytojas
  7330GX008 Dermatovenerologija 4 Gydytojas dermatovenerologas
  7330GX010 Endokrinologija 4 Gydytojas endokrinologas
  7330GX012 Gastroenterologija 4 Gydytojas gastroenterologas
  7330GX014 Genetika 4 Gydytojas genetikas
  7330GX013 Geriatrija 4 Gydytojas geriatras
  7330GX015 Hematologija 4 Gydytojas hematologas
  7330GX016 Infekcinės ligos 4 Infekcinių ligų gydytojas
  7330GX017 Kardiologija 4 Gydytojas kardiologas
  7330GX022 Laboratorinė medicina 4 Laboratorinės medicinos gydytojas
  7330GX023 Nefrologija 4 Gydytojas nefrologas
  7330GX025 Neurologija 4 Gydytojas neurologas
  7330GX034 Radioterapinė onkologija 4 Gydytojas onkologas radioterapeutas
  7330GX029 Patologija 4 Gydytojas patologas
  7330GX031 Psichiatrija 4 Gydytojas psichiatras
  7330GX032 Pulmonologija 4 Gydytojas pulmonologas
  7330GX033 Radiologija 4 Gydytojas radiologas
  7330GX035 Reumatologija 4 Gydytojas reumatologas
  7330GX048 Vaikų ir paauglių psichiatrija 4 Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
  7330GX050 Vaikų ligos 4 Vaikų ligų gydytojas
  7330GX009 Dietologija 3 Gydytojas dietologas
  7330GX011 Fizinė medicina ir reabilitacija 3 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
  7330GX019 Klinikinė toksikologija 3 Gydytojas klinikinis toksikologas
  7330GX026 Oftalmologija 3 Gydytojas oftalmologas
  7330GX028 Otorinolaringologija 3 Gydytojas otorinolaringologas
  7330GX037 Sporto medicina 3 Sporto medicinos gydytojas
  7330GX038 Šeimos medicina 3 Šeimos medicinos gydytojas
  7330GX036 Skubioji medicina 5 Skubiosios medicinos gydytojas
  7330GX042 Vaikų ligos ir vaikų alergologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų alegologas
  7330GX046 Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos 5 Vaikų ligų gydytojas ir vaikų infekcinių ligų gydytojas
  7330GX055 Vaikų ligos ir vaikų reumatologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų reumatologas
  7330GX018 Klinikinė farmakologija 4 Gydytojas klinikinis farmakologas
  Odontologijos kryptis
  7330GX058 Burnos chirurgija 3 Gydytojas burnos chirurgas
  7330GX059 Endodontologija 3 Gydytojas endodontologas
  7330GX060 Ortodontija 3 Gydytojas ortodontas
  7330GX061 Ortopedinė odontologija 3 Gydytojas odontologas ortopedas
  7330GX062 Periodontologija 3 Gydytojas periodontologas
  7330GX063 Vaikų odontologija 3 Gydytojas vaikų odontologas
  Veterinarijos kryptis
  7330HX003 Veterinarinė chirurgija 2 Veterinarijos gydytojas chirurgas
  7330HX001 Gyvūninių produktų veterinarinė sanitarija 2 Veterinarinės sanitarijos gydytojas
  7330HX009 Veterinarinė parazitologija 2 Veterinarijos gydytojas parazitologas
  7330HX011 Veterinarinė virusologija 2 Veterinarijos gydytojas virusologas
  7330HX007 Veterinarinė mikrobiologija 2 Veterinarijos gydytojas mikrobiologas
  7330HX010 Veterinarinė patologija 2 Veterinarijos gydytojas patologas
  7330HX002 Veterinarinė akušerija ir ginekologija 2 Veterinarijos gydytojas ginekologas
  7330HX006 Veterinarinė klinikinė hematologija ir toksikologija 2 Veterinarijos gydytojas hematologas-toksikologas
  7330HX004 Veterinarinė epidemiologija 2 Veterinarijos gydytojas epidemiologas
  7330HX005 Veterinarinė genetika 2 Veterinarijos gydytojas genetikas
  7330HX008 Veterinarinė neužkrečiamųjų ligų terapija 2 Veterinarijos gydytojas terapeutas
  7330HX014 Atrajotojų ligų diagnostika ir gydymas 2 Veterinarijos gydytojas atrajotojų ligų specialistas
  7330HX016 Arklių veterinarinė medicina 2 Arklių veterinarijos gydytojas
  7330HX012 Smulkiųjų gyvūnų chirurgija 2 Veterinarijos gydytojas smulkiųjų gyvūnų  chirurgas
  7330HX013 Smulkiųjų gyvūnų terapija 2 Veterinarijos gydytojas smulkiųjų gyvūnų terapeutas
  7330HX015 Veterinarinė vaizdinė diagnostika 2 Veterinarijos gydytojas vaizdinės diagnostikos specialistas
 • Konkursinių eilių sudarymo principai

  3.1. Konkursinio balo sandara.

  Rezidentūros studijų programų kryptis Kokio pasirengimo asmenys priimami Atrankos kriterijai, papildomi balai Konkursinio balo formulė
  Medicinos kryptis Medicinos magistras, gydytojas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis, klinikinės medicinos praktikos egzamino įvertinimas, baigiamojo egzamino įvertinimas, mokslinės veiklos įvertinimas, motyvacijos pokalbio įvertinimas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų aritmetinio vidurkio, klinikinės medicinos praktikos egzamino įvertinimo, baigiamojo egzamino įvertinimo, mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2 balų), motyvacijos pokalbio įvertinimo (iki 5 balų) suma
  Odontologijos kryptis Odontologijos magistras, gydytojas odontologas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis, odontologijos klinikinės praktikos egzamino įvertinimas, baigiamojo egzamino įvertinimas, mokslinės veiklos įvertinimas, motyvacijos pokalbio įvertinimas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų aritmetinio vidurkio, odontologijos klinikinės praktikos egzamino įvertinimo , baigiamojo egzamino įvertinimo, mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2 balų), motyvacijos pokalbio įvertinimo (iki 5 balų) suma
  Veterinarijos kryptis Veterinarinės medicinos magistras, veterinarijos gydytojas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis, mokslinės veiklos įvertinimas, motyvacijos pokalbio balų vidurkis Konkursinį balą sudaro dviejų dalių, padaugintų iš atitinkamų svertinių koeficientų, suma:

  – diplomo priedėlio be profesijos praktinio kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo įvertinimo pažymių aritmetinis vidurkis (svertinis koeficientas 0,7)

  – profesijos praktinio kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo pažymys (svertinis koeficientas 0,3)

  mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2 balų), motyvacijos pokalbio įvertinimo (iki 5 balų) suma

  3.2. Konkursinio balo apskaičiavimo formulės.

  3.2.1. Stojant į Medicinos krypties rezidentūros studijų programas:

  KB – konkursinis balas;

  Vi – i-ojo Diplomo priedėlyje išvardinto dalyko įvertinimas;

  n – Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų, įvertintų pažymiais, skaičius;

  BE – baigiamojo egzamino įvertinimas;

  PE –medicinos klinikinės praktikos, (pirminės rezidentūros, medicinos internatūros ) egzamino įvertinimas;

  PB – papildomas balas už mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2, tvirtina LSMU studentų mokslinė draugija;

  M – motyvacijos pokalbio įvertinimas (nuo 0 iki 5).

  3.2.2. Stojant į Odontologijos krypties rezidentūros studijų programas:

  KB – konkursinis balas;

  Vi – i-ojo Diplomo priedėlyje išvardinto dalyko įvertinimas;

  n – Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų, įvertintų pažymiais, skaičius;

  PE –odontologijos klinikinės praktikos, (pirminės rezidentūros, odontologijos internatūros ) egzamino įvertinimas;

  BE – baigiamojo egzamino įvertinimas;

  PB – papildomas balas už mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2, tvirtina LSMU studentų mokslinė draugija);

  M – motyvacijos pokalbio įvertinimas (nuo 0 iki 5).

  3.2.3. Stojant į Veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programą:

  KB – konkursinis balas;

  Ei – diplomo priedėlio i-tojo egzamino pažymys;

  n – diplomo priedėlio egzaminų skaičius;

  KE – profesijos kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo pažymys;

  * baigusiems studijas iki 2017 m. skaičiuojamas baigiamojo darbo pažymys, baigusiems studijas 2017 m. ir vėliau – kvalifikacinio egzamino pažymys.

  Papildomi balai:

  Mj –motyvacijos pokalbio j-ojo komisijos nario įvertinimas 5 skalėje (motyvacijos komisijos sudėtis ne mažiau 3 asmenys);

  k – motyvacijos komisijos narių skaičius;

  B – balai už mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2, tvirtina LSMU studentų mokslinė draugija).

  3.3. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių.

  Pirmenybė teikiama turintiems didesnį balą už mokslinę veiklą.

 • Reikalingi dokumentai

  Reikalingi dokumentai

  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija, originalas – parodomas;

  Vientisųjų studijų programos baigimo diplomo kopija;

  Vientisųjų studijų baigimo diplomo priedo (priedelio) kopija;

  Internatūros (pirminės rezidentūros) baigimo (profesinės kvalifikacijos) pažymėjimo kopija;

  Klinikinės praktikos (internatūros, pirminės rezidentūros) egzamino įvertinimo pažyma, jeigu šis įvertinimas nenurodytas diplomo priede;

  Medicinos gydytojo arba gydytojo odontologo licencija*, veterinarijos praktikos licencija;

  Pažyma apie lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesne kaip antra kategorija (B1 lygio sertifikatas) (ne Lietuvos Respublikos piliečiams, neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje;

  Stojimo įmokos kvitas.

    Papildomi dokumentai

    LSMU Studentų mokslinės draugijos pažyma apie mokslinę veiklą

   • Stojamoji į studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

    Stojamoji įmoka:

    Stojant į rezidentūros studijų programas: nepriklausomai nuo pageidavimų skaičiaus –50  Eur.

    Sąskaitos rekvizitai:

    Vilniaus universitetas,

    Įmonės kodas 211950810,

    Bankas: AB “Swedbank”,

    sąskaitos Nr. LT317300010095308400

    Įmokos kodas 103211,

    Mokėjimo paskirtis – 15000013,

    Įmokos pavadinimas – „Bendras priėmimas į rezidentūrą“.

   • Metinė studijų kaina

    Asmenims, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalių piliečiams bei kitų užsienio šalių piliečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, studijuojantiems valstybės finansuojamuose vietose, studijų kaina atitinka 2023 m. norminę studijų kainą.

    (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m.gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1957).

    Metinė studijų kaina asmenims, pageidaujantiems studijuoti ne valstybės finansuojamoje vietoje (savo lėšomis)

     

    Studijų programa

    2024 m. metinė studijų kaina

    (eurais)

    2024 m. metinė studijų kaina (eurais)

    Ne Lietuvos Respublikos, ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės šalių piliečiams, neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje

    MA

    Medicina

    8 307

    13 000

    MA

    Odontologija

    13 000

    14 000

    VA Veterinarija 11 560

    13 000

    1 – studijų kainos gali keistis, pasikeitus Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu tvirtinamoms norminėms studijų kainoms.

   • Priėmimo komisijos adresas ir telefonas

    Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Podiplominių studijų centras, Eivenių g. 2 LT-50009 Kaunas, Tel.: (8-37)-326168

   • Kita informacija

    Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija (Rezidentūros komitetas).

   • Dokumentas spausdinimui

   Aukštyn

   Konsultavimas telefonu
   +370 37 280400
   Konsultavimas el. paštu:
   dėl aukštojo mokslo
   aukstasis@lamabpo.lt
   dėl profesinio mokymo
   profesinis@lamabpo.lt
   Asociacijos bendrasis el. paštas
   info@lamabpo.lt
   Atstovė spaudai
   +370 685 91460
    
   atstovas.spaudai@lamabpo.lt
   Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
   I-IV  08:00-17:00
    V     08:00-15:45