Skip to main content
Pedagogų rengimas | Profesinės studijos

Pedagogų rengimas – vientisa sistema, apimanti studijas pedagogo kvalifikacijai įgyti ir pedagogo profesinį augimą, kuris prasideda pedagogine stažuote ir tęsiasi visą aktyvios pedagoginės veiklos laikotarpį, gilinant ir plėtojant profesines kompetencijas. Studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti organizuojamos tiek pagal lygiagretųjį, tiek pagal nuoseklųjį modelius.

Pedagogo kvalifikacija pagal lygiagrečiojo modelio studijas įgyjama vienu iš šių būdų:

  • baigus universitetinių arba koleginių pirmosios pakopos pedagogikos studijų krypties studijų programą, į kurią integruotas pedagoginių studijų modulis. Baigus studijų programą įgyjamas ugdymo mokslų bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija;
  • baigus pedagogikos studijų modulį greta universitetinių ar koleginių pirmosios pakopos ne pedagogikos studijų krypties studijų programos. Baigus studijas įgyjamas studijuojamos pagrindinės studijų krypties bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

Priėmimas į lygiagrečiojo modelio studijų programas, kurios yra pirmosios pakopos studijų programos, vyksta naudojantis Bendrojo priėmimo informacine sistema (BPIS) (žr. www.lamabpo.lt).

Pagal nuoseklųjį modelį į vienerių metų trukmės profesinių studijų programas priimami asmenys, jau turintys ne žemesnį kaip pirmosios pakopos studijų kvalifikacinį laipsnį. Priėmimas į profesinių studijų programas vyksta tiesiogiai aukštosiose mokyklose jų nustatyta tvarka.

Pedagogo kvalifikaciją taip pat galima įgyti teisės aktų nustatyta tvarka įskaitant ir pripažįstant kompetencijas, įgytas dirbant pedagoginį darbą ir (ar) neformaliojo švietimo būdu.

Daugiau informacijos apie pedagogų rengimą galite rasti čia: (žr. https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/pedagoginiams-darbuotojams/pedagogu-rengimas).

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45