Valdymo struktūra

Visuotinis narių susirinkimas (konferencija)

Revizorius

Asociacijos valdyba

Asociacijos prezidentas

Asociacijos administracijos direktorius

Aukštojo mokslo konsultavimo grupė

Projektų
valdymas

Profesinio mokymo konsultavimo grupė

Buhalterija

Programuotojų grupė