Metinės veiklos ataskaitos

2022 m. LAMA BPO finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. LAMA BPO finansinių ataskaitų rinkinys