Skip to main content

Konkursinio balo skaičiavimas

Pirmoji dedamoji – brandos atestato dviejų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių aritmetinis vidurkis, svertinis koeficientas – 0,3; vertinami dalykai parenkami iš studijų krypčiai nustatyto dalykų sąrašo;

Antroji dedamoji – pagrindinės švietimo srities kvalifikacijos galutinio įvertinimo ir jį pakeičiančio stojamojo testo dedamosios svertinis koeficientas – 0,5, gretutinės švietimo srities** kvalifikacijos galutinio įvertinimo dedamosios svertinis koeficientas – 0,25;

Trečioji dedamoji – kitų pasiekimų įvertinimas. Vertinama studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis: ne trumpesnė nei 2 metų patirtis prilyginama 10 balų, ne trumpesnė nei 1 metų – 5 balams. Trumpesnė nei 1 metų profesinė patirtis nevertinama. Šios dedamosios svertinis koeficientas – 0,2.

Konkursinio balo dedamosios, svertinis koeficientas

Studijų  kryptis

Pirmoji dedamoji

Antroji dedamoji

Trečioji dedamoji

0,3

0,5

0,2

Informatikos inžinerija

Matematika arba fizika, arba chemija, arba informacinės technologijos

IV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo įvertinimų vidurkis  arba stojamasis testas

 

Kiti pasiekimai

 

Programų sistemos

 

Elektros inžinerija
Mechanikos inžinerija
Elektronikos inžinerija
Informatikos inžinerija

Turizmas ir poilsis

Istorija arba geografija, arba biologija, arba užsienio kalba

* Studijų krypčių sąrašas parengtas vadovaujantis Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1065 „Dėl suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo patvirtinimo“.

** Pagrindinės arba gretutinės švietimo sritys – stojant į informatikos inžinerijos, informacijos sistemų ir programų sistemų  krypčių trumpųjų studijų programas, pagrindinė švietimo sritis – informacijos ir ryšio technologijų, gretutinės švietimo  sritys – gamybos ir perdirbimo, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, jei tai neprieštarauja profesiniam standartui; stojant į turizmo ir poilsio studijų krypties trumpųjų studijų programas, pagrindinės švietimo sritys – paslaugų asmenims, verslo ir administravimo; gretutinės švietimo sritys – higienos ir profesinės sveikatos, socialinės gerovės, jei tai neprieštarauja
profesiniam standartui; stojant į elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos krypčių trumpųjų studijų programas, pagrindinė švietimo sritis – inžinerijos ir inžinerinių profesijų, gretutinės švietimo sritys – gamybos ir perdirbimo, informacijos ir ryšio technologijų, jei tai neprieštarauja profesiniam standartui.

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45