Skip to main content

Vilniaus universitetas

Adresas: M.K. Čiurlionio g. 21/27, 03101 Vilnius
 • Rezidentūros studijų programos

  Kodas Rezidentūros studijų programos pavadinimas Studijų trukmė (metais) Suteikiama kvalifikacija
  MEDICINOS kryptis  
  7330GX114 Abdominalinė chirurgija 5 Abdominalinės chirurgijos gydytojas
  7330GX088 Akušerija ir ginekologija 4 Gydytojas akušeris ginekologas
  7330GX113 Alergologija ir klinikinė imunologija 4 Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas
  7330GX086 Anesteziologija ir reanimatologija 4 Gydytojas anesteziologas reanimatologas
  7330GX099 Chemoterapinė onkologija 5 Gydytojas onkologas chemoterapeutas
  7330GX085 Chirurgija 5 Gydytojas chirurgas
  7330GX111 Darbo medicina 4 Darbo medicinos gydytojas
  7330GX084 Dermatovenerologija 4 Gydytojas dermatovenerologas
  7330GX102 Dietologija 3 Gydytojas dietologas
  7330GX101 Endokrinologija 4 Gydytojas endokrinologas
  7330GX100 Fizinė medicina ir reabilitacija 3 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
  7330GX087 Gastroenterologija 4 Gydytojas gastroenterologas
  7330GX093 Genetika 4 Gydytojas genetikas
  7330GX083 Geriatrija 4 Gydytojas geriatras
  7330GX082 Hematologija 4 Gydytojas hematologas
  7330GX076 Infekcinės ligos 4 Infekcinių ligų gydytojas
  7330GX097 Kardiologija 4 Gydytojas kardiologas
  7330GX075 Klinikinė toksikologija 3 Klinikinės toksikologijos gydytojas
  7330GX112 Kraujagyslių chirurgija 5 Gydytojas kraujagyslių chirurgas
  7330GX109 Krūtinės chirurgija 5 Gydytojas krūtinės chirurgas
  7330GX108 Laboratorinė medicina 4 Laboratorinės medicinos gydytojas
  7330GX094 Nefrologija 4 Gydytojas nefrologas
  7330GX110 Neurochirurgija 5 Gydytojas neurochirurgas
  7330GX091 Neurologija 4 Gydytojas neurologas
  7330GX074 Oftalmologija 3 Gydytojas oftalmologas
  7330GX081 Ortopedija ir traumatologija 5 Gydytojas ortopedas traumatologas
  7330GX080 Otorinolaringologija 3 Gydytojas otorinolaringologas
  7330GX079 Patologija 4 Gydytojas patologas
  7330GX106 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 5 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
  7330GX090 Psichiatrija 4 Gydytojas psichiatras
  7330GX092 Pulmonologija 4 Gydytojas pulmonologas
  7330GX078 Radiologija 4 Gydytojas radiologas
  7330GX098 Radioterapinė onkologija 4 Gydytojas onkologas radioterapeutas
  7330GX107 Reumatologija 4 Gydytojas reumatologas
  7330GX116 Skubioji medicina 5 Skubiosios medicinos gydytojas
  7330GX095 Sporto medicina 3 Sporto medicinos gydytojas
  7330GX077 Šeimos medicina 3 Šeimos gydytojas
  7330GX073 Širdies chirurgija 5 Gydytojas širdies chirurgas
  7330GX104 Teismo medicina 4 Teismo medicinos gydytojas
  7330GX105 Urologija 5 Gydytojas urologas
  7330GX072 Vaikų chirurgija 5 Gydytojas vaikų chirurgas
  7330GX089 Vaikų ir paauglių psichiatrija 4 Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
  7330GX071 Vaikų ligos 4 Vaikų ligų gydytojas
  7330GX103 Vaikų ligos ir neonatologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas neonatologas
  7330GX117 Vaikų ligos ir vaikų alergologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų alergologas
  7330GX067 Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų endokrinologas
  7330GX070 Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų gastroenterologas
  7330GX096 Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų onkohematologas
  7330GX118 Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos 5 Vaikų ligų gydytojas ir vaikų infekcinių ligų gydytojas
  7330GX066 Vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija 6 Vaikų ligų gydytojas ir vaikų intensyviosios terapijos gydytojas
  7330GX115 Vaikų ligos ir vaikų kardiologija 6 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų kardiologas
  7330GX069 Vaikų ligos ir vaikų nefrologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų nefrologas
  7330GX065 Vaikų ligos ir vaikų neurologija 6 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų neurologas
  7330GX068 Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų pulmonologas
  7330GX119 Vaikų ligos ir vaikų reumatologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų reumatologas
  7330GX122 Veido ir žandikaulių chirurgija 5 Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas
  7330GX064 Vidaus ligos 5 Vidaus ligų gydytojas
  ODONTOLOGIJOS kryptis
  7330GX123 Burnos chirurgija 3 Gydytojas burnos chirurgas
  7330GX126 Endodontologija 3 Gydytojas endodontologas
  7330GX121 Ortodontija 3 Gydytojas ortodontas
  7330GX120 Ortopedinė odontologija 3 Gydytojas odontologas ortopedas
  7330GX124 Periodontologija 3 Gydytojas periodontologas
  7330GX125 Vaikų odontologija 3 Gydytojas vaikų odontologas
 • Konkursinių eilių sudarymo principai

  3.1. Konkursinio balo sandara.

  3.2. Konkursinio balo apskaičiavimo formulės

  3.2.1. Stojančiųjų į Vilniaus universiteto medicinos krypties rezidentūros studijų programas konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę:

  KSR = ((SV + 0,5 BEP + PDV) / n ) + MD + M;

  KSR – konkursinis balas;

  SV – vientisųjų(įskaitant nuo 2017 m. vykdomą medicinos internatūros egzaminą) medicinos studijų dalykų pažymių vidurkis, skaičiuojamas taip:

  SV = 2/3 SSV + 1/3 ASV;

  SSV – vientisųjų medicinos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių svertinis vidurkis:

  čia k1  yra vientisųjų medicinos studijų baigimo diplomo priede įrašyto i dalyko, įvertinto pažymiu, neįskaitant baigiamųjų egzaminų, apimtis kreditais, pi – to dalyko pažymys,  n – tokių dalykų skaičius);

  ASV – vientisųjų medicinos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis:

  BEP – vientisųjų medicinos studijų baigiamojo egzamino pažymys;

  PDV – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių vidurkis, skaičiuojamas taip:

  PDV = 2/3 PDS + 1/3 PDA (PDS – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių svertinis vidurkis, PDA – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių aritmetinis vidurkis);

  M – motyvacijos įvertinimas. Motyvacija vertinima iki 1 balo. Stojantiesiems į veido ir žandikaulių chirurgijos studijų programos rezidentūrą, turintiems gydytojo burnos chirurgo kvalifikaciją (baigusiems burnos chirurgijos studijų programos rezidentūrą po pabaigtų odontologijos vientisųjų studijų) bei papildomai baigusiems vientisąsias medicinos studijas, prie motyvacijos vertinimo balo papildomai pridedmas 1 balas);

  MD –papildomi balai, suteikiami už atliktus mokslinius darbus (sumuojami moksliniai darbai, atlikti vientisųjų ir rezidentūros studijų metu). Tokius mokslinius darbus registruoja ir vertina Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Papildomų balų už mokslinę veiklą suteikimo tvarką ir mokslinės veiklos vertinimo kriterijus nustato Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto taryba. Maksimali balų už mokslinę veiklą suma – 1 balas.

  n,  – skaičiuojamų formulėje skaitiklių dėmenų skaičius.

  3.2.2. Stojančiųjų į Vilniaus universiteto odontologijos krypties rezidentūros studijų programas konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę:

  KSR = ((0,5 SV + BEP)/ n ) + IE + MD + M;

  KSR – konkursinis balas;

  SV – vientisųjų odontologijos studijų dalykų pažymių vidurkis, skaičiuojamas pagal forumlę:

  SV =  1/3 SSV + 2/3 ASV;

  SSV – vientisųjų odontologijos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių svertinis vidurkis;

  čia k1 yra vientisųjų odontologijos studijų baigimo diplomo priede įrašyto i dalyko, įvertinto pažymiu, neįskaitant baigiamųjų egzaminų, apimtis kreditais,  pi – to dalyko pažymys, n  – tokių dalykų skaičius).

  ASV – vientisųjų odontologijos studijų visų pažymiais įvertintų dalykų pažymių aritmetinis vidurkis;

  BEP – odontologijos studijų baigiamojo egzamino pažymys;

  IE – odontologijos internatūros egzamino pažymys;

  M – motyvacijos įvertinimas Motyvacija vertinama iki 2 balų.

  MD – papildomi balai, suteikiami už atliktus mokslinius darbus (sumuojami moksliniai darbai, atlikti vientisųjų ir rezidentūros studijų metu). Tokius mokslinius darbus registruoja ir vertina Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Papildomų balų už mokslinę veiklą suteikimo tvarką ir mokslinės veiklos vertinimo kriterijus nustato Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto taryba. Maksimali balų už mokslinę veiklą suma – 1 balas.

  n, – skaičiuojamų formulėje skaitiklio dėmenų skaičius.

 • Reikalingi dokumentai

  Stojantieji, vientisąsias studijas baigę ne Lietuvoje (visi) ir anksčiau nei 2011 m., Universiteto priėmimo į rezidentūros studijas komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. studijų baigimo diplomo kopiją;
  2. studijų baigimo diplomo priedo (priedėlio) kopiją;

  3. asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją;

  4. internatūros baigimo pažymėjimo kopiją;

  5. nuotrauką;

  6. pažymą apie lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B1 lygiu (jei stojantysis yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, neturintis leidimo nuolat gyventi Lietuvoje).

 • Stojamoji į studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  Stojamoji įmoka:

  Stojant į rezidentūros studijų programas: nepriklausomai nuo pageidavimų skaičiaus –50 Eur.

  Sąskaitos rekvizitai:

  Įmokos kodas – 103211

  Įmokos pavadinimas – Bendras priėmimas į rezidentūrą

  Gavėjas – Vilniaus universitetas

  Gavėjo kodas – 211950810

  Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB

  Gavėjo sąskaita – LT317300010095308400

  Mokėjimo paskirtis – 15000013

 • Metinė studijų kaina

  Metinė studijų kaina asmenims, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalių piliečiams bei kitų užsienio šalių piliečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose, studijų kaina atitinka 2024 m. norminę studijų kainą, nustatytą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu.

  Asmenys, priimti į valstybės nefinansuojamą rezidentūros studijų vietą, įsipareigoja mokėti metinę rezidentūros studijų įmoką, atitinkančią 2024 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatytą norminę studijų kainą:

  Medicinos krypties  9 000 EUR;
  Odontologijos krypties  13 000 EUR.

 • Priėmimo komisijos adresas ir telefonas

  Priėmimo į rezidentūros studijas komisijos adresas ir telefonai:
  Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Studijų skyrius, 108 kab.
  M. K. Čiurlionio g. 21/27, LT–03101 Vilnius,
  tel. (8 5) 2398764, (8–5) 2398763, (8 5) 2398767
  el. paštas rezidentura@mf.vu.lt

 • Kita informacija

  Visais priėmimo tvarkoje nenumatytais atvejais sprendimus priima Medicinos fakulteto dekano įsakymu paskirta Priėmimo į rezidentūros studijas komisija.

 • Dokumentas spausdinimui

Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45