Skip to main content
Trumposios pakopos studijos

Dažniausiai užduodami klausimai


Ar galiu pretenduoti į trumposios pakopos studijas neturėdamas vidurinio išsilavinimo dokumento?

Stojant į trumposios pakopos studijas būtina turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį.

Esu „atleistas“ nuo brandos egzaminų, kaip man bus skaičiuojamas konkursinis balas stojant į trumposios pakopos studijų programas?

Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai.

Kokia nustatyta stojančiojo konkursinio balo reikšmė stojant į trumposios pakopos studijas?

Stojančiojo konkursinis balas turi būti ne žemesnis negu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas, šiuo metu jis yra 4,3.

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas į trumposios pakopos studijas?

Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų specialiųjų gebėjimų įvertinimo rezultatų. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Valstybinių brandos egzaminų ar nustatyta tvarka perskaičiuoti stojamųjų testų, mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę.

Esu išlaikęs tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir valstybinį užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris įvertinimas bus įskaičiuotas į konkursinį balą?

Palankiausias stojančiajam įvertinimas.

Anksčiau studijavau aukštojoje mokykloje, bet studijų nebaigiau, ar aš galiu pretenduoti į trumposios pakopos studijas?

Taip, galite pretenduoti, jeigu už valstybės lėšas nesate įgijęs daugiau kaip pusę studijų programos kreditų.

Baigiau studijas aukštojoje mokykloje, ar aš galiu pretenduoti į trumposios pakopos studijas?

Pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti neturi teisės: asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis.


Aukštyn

Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Atstovė spaudai
+370 685 91460
Dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
Dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45