Skip to main content

Patvirtintas Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas 2024 metų tvarkos aprašas ir priėmimo datos

2024 m. kovo 28d.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidento 2024 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 24-05 patvirtintas Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas 2024 metų tvarkos aprašas. Aprašas nustato 2024 m. bendrojo priėmimo į trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas dalyvių veiksmus, atliekamus pasirengimo priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas) ir trijų priėmimo etapų metu. Nustatytos priėmimo datos, stojančiųjų registracijos į Bendrojo priėmimo informacinę sistemą (BPIS) ir prašymų priimti studijuoti į pirmąjį kursą, išsilavinimo, kvalifikacijų kitų pasiekimų duomenų gavimo arba juos liudijančių dokumentų teikimo tvarka. Aprašyta stojamųjų egzaminų ir testų sesijų tvarkaraščių, konkursinio balo ir konkursinių eilių sudarymo, stojančiųjų ir aukštųjų mokyklų informavimo apie priėmimo eigą ir rezultatus bei studijų sutarčių sudarymo tvarką.

Priėmimą į trumposios pakopos bei pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuoja ir vykdo, konkursines eiles sudaro ir kvietimus studijuoti stojantiesiems skelbia, kviečiamų studijuoti asmenų duomenis aukštosioms mokykloms perduoda LAMA BPO, vadovaudamasi priėmimą į aukštąsias mokyklas reglamentuojančiais teisės aktais, LAMA BPO įstatais ir Lietuvos aukštųjų mokyklų suteiktais įgaliojimais.

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas 2024 metų tvarkos aprašas

2024 m. Bendrojo priėmimo į trumposios pakopos studijas datos

2024 m. Bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas datos


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45