Skip to main content

Priėmimo reikalavimai stojantiesiems 2024 metais

2024 m. sausio 10d.

Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2024 m. ir vėliau, bus taikomi vienodi minimalūs reikalavimai tiek stojant į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas. Naujoje Mokslo ir studijų įstatymo redakcijoje (59 str.) numatyta, kad į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris (stojantieji į menų studijų krypčių grupės studijas ir baigę trumposios pakopos studijas – ne mažiau kaip du) valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas jo išlaikyti nebūtina) ir stojančiojo pasirinktą egzaminą (baigusiems trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina), kurių:

1) trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (turės būti ne mažesnis nei 36 balai), jeigu stojama į universitetines studijas;

2) trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (turės būti ne mažesnis nei 16 balų), jeigu stojama į kolegines studijas.

Atkreipkite dėmesį, kad stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius.

2024 m. priėmimo datos ir aukštųjų mokyklų planuojamos mažiausio stojamojo konkursinio balo reikšmės dar nėra patvirtintos, tikimasi jas turėti vasario mėn. Prašymų teikimas, kaip ir kasmet, prasidės birželio 1 d.

Jei norite iš anksto pasimodeliuoti savo galimą konkursinį balą, pasinaudokite www.lamabpo.lt tinklalapyje esančia konkursinio balo skaičiuokle.

Daugiau informacijos apie priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas rasite LAMA BPO tinklalapyje adresu https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/, klausimus galite siųsti el. paštu aukstasis@lamabpo.lt, konsultacijos teikiamos tel. +370 37 280400.

KK nuotr.


Konsultavimas telefonu
+370 37 280400
Konsultavimas el. paštu:
dėl aukštojo mokslo
aukstasis@lamabpo.lt
dėl profesinio mokymo
profesinis@lamabpo.lt
Asociacijos bendrasis el. paštas
info@lamabpo.lt
Atstovė spaudai
+370 685 91460
 
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Studentų g. 54, LT-51424, Kaunas
I-IV  08:00-17:00
 V     08:00-15:45