Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Krypties kodas

Valstybinis kodas

Rezidentūros studijų programa Studijų trukmė (m) Suteikiama profesinė kvalifikacija Pastabos
NL
1 2 3 4 5
Medicinos kryptis
7330GX047 Vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija 6 Vaikų ligų gydytojas ir vaikų intensyviosios terapijos gydytojas
7330GX049 Vaikų ligos ir vaikų kardiologija 6 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų kardiologas
7330GX053 Vaikų ligos ir vaikų neurologija 6 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų neurologas
7330GX001 Abdominalinė chirurgija 5 Abdominalinės chirurgijos gydytojas
7330GX005 Chemoterapinė onkologija 5 Gydytojas onkologas chemoterapeutas
7330GX006 Chirurgija 5 Gydytojas chirurgas
7330GX020 Kraujagyslių chirurgija 5 Gydytojas kraujagyslių chirurgas
7330GX021 Krūtinės chirurgija 5 Gydytojas krūtinės chirurgas
7330GX024 Neurochirurgija 5 Gydytojas neurochirurgas
7330GX027 Ortopedija ir traumatologija 5 Gydytojas ortopedas traumatologas
7330GX030 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 5 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
7330GX039 Širdies chirurgija 5 Gydytojas širdies chirurgas
7330GX040 Urologija 5 Gydytojas urologas
7330GX041 Vaikų chirurgija 5 Gydytojas vaikų chirurgas
7330GX051 Vaikų ligos ir neonatologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas neonatologas
7330GX043 Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų endokrinologas
7330GX044 Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų gastroenterologas
7330GX045 Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų onkohematologas
7330GX054 Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų pulmonologas
7330GX052 Vaikų ligos ir vaikų nefrologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų nefrologas
7330GX056 Veido ir žandikaulių chirurgija 5 Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas
7330GX057 Vidaus ligos 5 Vidaus ligų gydytojas
7330GX002 Akušerija ir ginekologija 4 Gydytojas akušeris ginekologas
7330GX003 Alergologija ir klinikinė imunologija 4 Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas
7330GX004 Anesteziologija ir reanimatologija 4 Gydytojas anesteziologas reanimatologas
7330GX007 Darbo medicina 4 Darbo medicinos gydytojas
7330GX008 Dermatovenerologija 4 Gydytojas dermatovenerologas
7330GX010 Endokrinologija 4 Gydytojas endokrinologas
7330GX012 Gastroenterologija 4 Gydytojas gastroenterologas
7330GX014 Genetika 4 Gydytojas genetikas
7330GX013 Geriatrija 4 Gydytojas geriatras
7330GX015 Hematologija 4 Gydytojas hematologas
7330GX016 Infekcinės ligos 4 Infekcinių ligų gydytojas
7330GX017 Kardiologija 4 Gydytojas kardiologas
7330GX022 Laboratorinė medicina 4 Laboratorinės medicinos gydytojas
7330GX023 Nefrologija 4 Gydytojas nefrologas
7330GX025 Neurologija 4 Gydytojas neurologas
7330GX034 Radioterapinė onkologija 4 Gydytojas onkologas radioterapeutas
7330GX029 Patologija 4 Gydytojas patologas
7330GX031 Psichiatrija 4 Gydytojas psichiatras
7330GX032 Pulmonologija 4 Gydytojas pulmonologas
7330GX033 Radiologija 4 Gydytojas radiologas
7330GX035 Reumatologija 4 Gydytojas reumatologas
7330GX048 Vaikų ir paauglių psichiatrija 4 Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
7330GX050 Vaikų ligos 4 Vaikų ligų gydytojas
7330GX009 Dietologija 3 Gydytojas dietologas
7330GX011 Fizinė medicina ir reabilitacija 3 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
7330GX019 Klinikinė toksikologija 3 Gydytojas klinikinis toksikologas
7330GX026 Oftalmologija 3 Gydytojas oftalmologas
7330GX028 Otorinolaringologija 3 Gydytojas otorinolaringologas
7330GX037 Sporto medicina 3 Sporto medicinos gydytojas
7330GX038 Šeimos medicina 3 Šeimos medicinos gydytojas
7330GX036 Skubioji medicina 5 Skubiosios medicinos gydytojas
7330GX042 Vaikų ligos ir vaikų alergologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų alegologas
7330GX046 Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos 5 Vaikų ligų gydytojas ir vaikų infekcinių ligų gydytojas
7330GX055 Vaikų ligos ir vaikų reumatologija 5 Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų reumatologas
7330GX018 Klinikinė farmakologija 4 Gydytojas klinikinis farmakologas
Odontologijos kryptis
7330GX058 Burnos chirurgija 3 Gydytojas burnos chirurgas
7330GX059 Endodontologija 3 Gydytojas endodontologas
7330GX060 Ortodontija 3 Gydytojas ortodontas
7330GX061 Ortopedinė odontologija 3 Gydytojas odontologas ortopedas
7330GX062 Periodontologija 3 Gydytojas periodontologas
7330GX063 Vaikų odontologija 3 Gydytojas vaikų odontologas
Veterinarijos kryptis
7330HX003 Veterinarinė chirurgija 2 Veterinarijos gydytojas chirurgas
7330HX001 Gyvūninių produktų veterinarinė sanitarija 2 Veterinarinės sanitarijos gydytojas
7330HX009 Veterinarinė parazitologija 2 Veterinarijos gydytojas parazitologas
7330HX011 Veterinarinė virusologija 2 Veterinarijos gydytojas virusologas
7330HX007 Veterinarinė mikrobiologija 2 Veterinarijos gydytojas mikrobiologas
7330HX010 Veterinarinė patologija 2 Veterinarijos gydytojas patologas
7330HX002 Veterinarinė akušerija ir ginekologija 2 Veterinarijos gydytojas ginekologas
7330HX006 Veterinarinė klinikinė hematologija ir toksikologija 2 Veterinarijos gydytojas hematologas-toksikologas
7330HX004 Veterinarinė epidemiologija 2 Veterinarijos gydytojas epidemiologas
7330HX005 Veterinarinė genetika 2 Veterinarijos gydytojas genetikas
7330HX008 Veterinarinė neužkrečiamųjų ligų terapija 2 Veterinarijos gydytojas terapeutas
7330HX014 Atrajotojų ligų diagnostika ir gydymas 2 Veterinarijos gydytojas atrajotojų ligų specialistas
7330HX016 Arklių veterinarinė medicina 2 Arklių veterinarijos gydytojas
7330HX012 Smulkiųjų gyvūnų chirurgija 2 Veterinarijos gydytojas smulkiųjų gyvūnų  chirurgas
7330HX013 Smulkiųjų gyvūnų terapija 2 Veterinarijos gydytojas smulkiųjų gyvūnų terapeutas
7330HX015 Veterinarinė vaizdinė diagnostika 2 Veterinarijos gydytojas vaizdinės diagnostikos specialistas

3.1. Konkursinio balo sandara.

Rezidentūros studijų programų kryptis Kokio pasirengimo asmenys priimami Atrankos kriterijai, papildomi balai Konkursinio balo formulė
Medicinos kryptis Medicinos magistras, gydytojas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis, klinikinės medicinos praktikos egzamino įvertinimas, baigiamojo egzamino įvertinimas, mokslinės veiklos įvertinimas, motyvacijos pokalbio įvertinimas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų aritmetinio vidurkio, klinikinės medicinos praktikos egzamino įvertinimo, baigiamojo egzamino įvertinimo, mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2 balų), motyvacijos pokalbio įvertinimo (iki 5 balų) suma
Odontologijos kryptis Odontologijos magistras, gydytojas odontologas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis, odontologijos klinikinės praktikos egzamino įvertinimas, baigiamojo egzamino įvertinimas, mokslinės veiklos įvertinimas, motyvacijos pokalbio įvertinimas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų aritmetinio vidurkio, odontologijos klinikinės praktikos egzamino įvertinimo , baigiamojo egzamino įvertinimo, mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2 balų), motyvacijos pokalbio įvertinimo (iki 5 balų) suma
Veterinarijos kryptis Veterinarinės medicinos magistras, veterinarijos gydytojas Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų įvertinimų vidurkis, mokslinės veiklos įvertinimas, motyvacijos pokalbio balų vidurkis Konkursinį balą sudaro dviejų dalių, padaugintų iš atitinkamų svertinių koeficientų, suma:

– diplomo priedėlio be profesijos praktinio kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo įvertinimo pažymių aritmetinis vidurkis (svertinis koeficientas 0,7)

– profesijos praktinio kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo pažymys (svertinis koeficientas 0,3)

mokslinės veiklos įvertinimo (iki 2 balų), motyvacijos pokalbio įvertinimo (iki 5 balų) suma

3.2. Konkursinio balo apskaičiavimo formulės.

3.2.1. Stojant į Medicinos krypties rezidentūros studijų programas:

KB – konkursinis balas;

Vi – i-ojo Diplomo priedėlyje išvardinto dalyko įvertinimas;

n – Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų, įvertintų pažymiais, skaičius;

BE – baigiamojo egzamino įvertinimas;

PE –medicinos klinikinės praktikos, (pirminės rezidentūros, medicinos internatūros ) egzamino įvertinimas;

PB – papildomas balas už mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2, tvirtina LSMU studentų mokslinė draugija;

M – motyvacijos pokalbio įvertinimas (nuo 0 iki 5).

3.2.2. Stojant į Odontologijos krypties rezidentūros studijų programas:

KB – konkursinis balas;

Vi – i-ojo Diplomo priedėlyje išvardinto dalyko įvertinimas;

– Diplomo priedėlyje išvardintų dalykų, įvertintų pažymiais, skaičius;

PE –odontologijos klinikinės praktikos, (pirminės rezidentūros, odontologijos internatūros ) egzamino įvertinimas;

BE – baigiamojo egzamino įvertinimas;

PB – papildomas balas už mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2, tvirtina LSMU studentų mokslinė draugija);

M – motyvacijos pokalbio įvertinimas (nuo 0 iki 5).

3.2.3. Stojant į Veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programą:

KB – konkursinis balas;

Ei – diplomo priedėlio i-tojo egzamino pažymys;

n – diplomo priedėlio egzaminų skaičius;

KE – profesijos kvalifikacinio egzamino ar baigiamojo darbo pažymys;

* baigusiems studijas iki 2017 m. skaičiuojamas baigiamojo darbo pažymys, baigusiems studijas 2017 m.  ir vėliau – kvalifikacinio egzamino pažymys.

Papildomi balai:  

Mj –motyvacijos pokalbio j-ojo komisijos nario įvertinimas 5 skalėje (motyvacijos komisijos sudėtis ne mažiau 3 asmenys);

 – motyvacijos komisijos narių skaičius;

B – balai už mokslinę veiklą (nuo 0 iki 2, tvirtina LSMU studentų mokslinė draugija).

3.3. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių.

Pirmenybė teikiama turintiems didesnį balą už mokslinę veiklą.

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Konkurso į rezidentūros studijas skelbimas 2022 m. gegužės 2 d.
Motyvacijos pokalbiai
Motyvacijos pokalbiai LSMU 2022 m. gegužės 3 d. – birželio 3 d.
Apeliacijų priėmimas LSMU 2022 m. gegužės 4 d. – birželio 6 d.*
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas LSMU 2022 m. birželio 8 d.
Motyvacijos pokalbiai VU 2022 m. gegužės 3 – birželio 7 d.
Apeliacijų priėmimas VU 2022 m. gegužės 3 – birželio 8 d.*
Apeliacijų nagrinėjimas VU 2022 m. birželio 10 d.
Priėmimo konkursas
Prašymų dalyvauti konkurse į rezidentūros studijų programas registravimas 2022 m. birželio 1 d. – 20 d. (imtinai)**
Konkursinių balų skelbimas 2022 m. birželio 28 d. 15 val.
Apeliacijų priėmimas Iki 2022 m. birželio 29 d.  16 val.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų skelbimas 2022 m. birželio 30 d. 15 val.
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2022 m. liepos 1 d. 14 val.
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas 2022 m. liepos 1 d. – liepos 4 d. iki 16 val.
Informacija apie likusias laisvas vietas 2022 m. liepos 7 d. 10 val.
Prašymų dalyvauti papildomame konkurse registravimas (likus laisvų vietų) 2022 m. liepos 7 d. nuo 10 val. iki 16 val.
Dalyvaujančių papildomame priėmime kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2022 m. liepos 11 d. 13 val.
Papildomo priėmimo metu pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas 2022 m. liepos 11 – 12 d. iki 12 val.
Priėmimo komisijos (LSMU Rezidentūros komiteto) posėdžiai (stojančiųjų į likusias laisvas vietas dalyvavimas būtinas) 2022 m. liepos 14 d. 10 val.

2021 m. liepos 21 d. 10 val.

VU priėmimo į rezidentūrą komisijos posėdžiai (stojančiųjų į likusias laisvas vietas dalyvavimas būtinas) 2022 m. liepos 14 d. 10 val.

2022 m. liepos 21 d. 10 val.

Per 1 darbo dieną po atitinkamo motyvacijos pokalbio.

**Stojamoji įmoka turi būti sumokėta iki birželio 16 d. (imtinai)

 

Reikalingi dokumentai
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija, originalas – parodomas;
  • Vientisųjų studijų programos baigimo diplomo kopija;
  • Vientisųjų studijų baigimo diplomo priedo (priedelio) kopija;
  • Internatūros (pirminės rezidentūros) baigimo (profesinės kvalifikacijos) pažymėjimo kopija;
  • Klinikinės praktikos (internatūros, pirminės rezidentūros) egzamino įvertinimo pažyma, jeigu šis įvertinimas nenurodytas diplomo priede;
  • Medicinos gydytojo arba gydytojo odontologo licencija*, veterinarijos praktikos licencija;
  • Pažyma apie lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesne kaip antra kategorija (B1 lygio sertifikatas) (ne Lietuvos Respublikos piliečiams, neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje;
  • Stojimo įmokos kvitas.
Papildomi dokumentai
 • LSMU Studentų mokslinės draugijos pažyma apie mokslinę veiklą

*baigusiems vientisąsias studijas iki 2021 m. imtinai; baigusiems vientisąsias studijas 2022 metais, licencijas galima įteikti iki 2022 m. liepos 31 d

Stojamoji įmoka:

Stojant į rezidentūros studijų programas: nepriklausomai nuo pageidavimų skaičiaus –40  Eur.

Sąskaitos rekvizitai:

Vilniaus universitetas,

Įmonės kodas 211950810,

Bankas: AB “Swedbank”,

sąskaitos Nr. LT317300010095308400

Įmokos kodas 103211,

Mokėjimo paskirtis – 15000013,

Įmokos pavadinimas – „Bendras priėmimas į rezidentūrą“.

Asmenims, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalių piliečiams bei kitų užsienio šalių piliečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, studijuojantiems valstybės finansuojamuose vietose, studijų kaina atitinka 2022 m. norminę studijų kainą.

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m.sausio 13 d. įsakymas Nr. V-69).

Metinė studijų kaina asmenims, pageidaujantiems studijuoti ne valstybės finansuojamoje vietoje (savo lėšomis)

 

Studijų programa

2022 m. metinė studijų kaina

(eurais)

2022 m. metinė studijų kaina (eurais)

Ne Lietuvos Respublikos, ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės šalių piliečiams, neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje

MA

Medicina

7814

13 000

MA

Odontologija

13 000

14 000

VA Veterinarija 10 838

13 000

1 – studijų kainos gali keistis, pasikeitus Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu tvirtinamoms norminėms studijų kainoms.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Podiplominių studijų centras, Eivenių g. 2   LT-50009 Kaunas, Tel.: (8-37)-326168

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija (Rezidentūros komitetas).